Åsa Forsell

Hutlöst att de med försämrad arbetsmiljö och fler arbetsskador har ett sämre skydd från arbetsskadeförsäkringen: det är kvinnorna!

Idag presenterade Arbetsmiljöverket officiell statistik som visar att yngre kvinnors arbetsmiljö har försämrats och för ett par veckor sedan kom statistik som visar […]

Samuel Engblom

Om strejkrätt och proportionalitet

I en debattartikel i Aftonbladet lyfter folkpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson Christer Nylander frågan om att förbjuda fackliga stridsåtgärder som är oproportionerliga. Bakgrunden är […]