Om Erik Arroy

Utredare med ansvar för utbildnings- och forskningspolitik.

Erik Arroy

Helt om, helt rätt av Moderaterna om gymnasieskolan

Med anledning av regeringen presenterar sin vårändringsbudget och lägger ramarna inför höstens budgetproposition brukar oppositionspartierna ta tillfället i akt att […]