Om Jana Fromm

Jana Fromm är utredare inom arbetsmiljö och just nu tjänstledig från TCO.