Om Mikael Dubois

Mikael Dubois är välfärdsutredare och vikarierar för Åsa Forsell till oktober 2016.