Om Susanna Holzer

Filosofie doktor i nationalekonomi med betoning på arbetsmarknads- och utbildningsekonomi. Arbetar sedan hösten 2011 som ekonom/utredare på TCO med särskilt fokus på ungdomars arbetsmarknadssituation och integration på arbetsmarknaden. Har ett förflutet som ekonom på Finansdepartementet och Riksbanken, samt som lärare och forskare i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet.