German Bender

Jan Björklund, det är dags att stoppa viskleken om den högre utbildningen

Igår rapporterade Sveriges Radio om att de nyare lärosätena missgynnas och de gamla gynnas av regeringens omfördelning av utbildningsplatser i budgetproppen. Nyheten grundar sig på en rapport från Riksdagens utredningstjänst, som räknat på förslagets effekter på uppdrag av Miljöpartiet. Jag har begärt ut rapporten och lagt ut den för fri nedladdning här.

Att regeringens förslag indirekt missgynnar nyare lärosäten är ingenting nytt. Det nya är att statssekreterare Peter Honeth (Fp) inte hymlar med att det är precis det som är regeringens avsikt.

För en tid sedan släpptes en rapport om högskolepolitikens avsikter och konsekvenser, där tre forskare menade att ”dagens högskolepolitik är helt inriktad på villkoren för de äldre universiteten, och med tanken att ge några av dem internationell stjärnstatus.”

Några exempel på att högskolesektorns misstankar om att det skulle förhålla sig på det här sättet, är farhågorna om att det nya kvalitetsutvärderingssystemet kan komma att slå hårdare mot nya lärosäten, att forskningspropositionen kraftigt gynnar gamla lärosäten och att kårerna vid de mindre lärosätena kan få det svårare att klara sig efter kårobligatoriets avskaffande.

Det är dags att regeringen öppet och tydligt redovisar sin syn på det svenska högskolelandskapet. Det får vara nog med halvkvädna visor och till synes tekniska justeringar i statsbudgeten som presenteras med pr-jargong och eufemismer, men som alltså visar sig ha andra syften – som det talas betydligt tystare om. Som bekant får dock även viskningar genomslag om tillräckligt många sprider dem, och risken med viskleken är ju att budskap kan förvanskas och misstolkas. Vill regeringen det?

  • Mats Essemyr

    Statssekreteraren var tydlig med att vi kanske inte kan ha så många självständiga lärosäten. Ett rimligt antagande är att regeringen vill förmå ett antal högskolor att ansöka om att få bli filialer till universitet, genom att sätta de förra på svältkur. Hur ser du på en sådan utveckling?