German Bender

Goda framtidsutsikter för TCO-yrken

Den som väljer att utbilda sig till ett yrke inom något av TCO-förbundens sektorer har goda chanser att få jobb. Det visar en prognos från arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL). De kommande tio åren bedömer SKL att välfärdssektorn behöver rekrytera hela 420 000 nya medarbetare.

Sex av de fjorton yrkesgrupperna med störst jobbchanser finns inom olika TCO-sektorer, motsvarande ungefär 43 procent av  det totala rekryteringsbehovet. Några av dessa är grundskollärare, förskollärare, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, socialsekreterare och tandsköterskor.

TCO och våra medlemsförbund drog 2008 ett omfattande fackligt förnyelsearbete för att anpassa verksamheten efter nya medlemmars behov och för att bli bättre på att berätta om värdet av ett fackligt medlemskap för unga välutbildade, som utgör en växande andel av TCO-förbundens medlemmar. SKL:s nya prognos om rekryteringsbehoven inom välfärdssektorn visar att arbetsmarknadens efterfrågan på TCOs medlemsgrupper ökar under lång tid framöver.