German Bender

Fredrik Reinfeldt vill att fler byter karriär – TCO vet vad som krävs

Statsminister Fredrik Reinfeldt säger i en DN-intervju idag att fler måste kunna ”byta karriär mitt i livet” och att han skulle vilja att fler jobbade upp till 75 års ålder. Utspelet kommer samma dag som regeringen anordnar ett seminarium om hur man kan få fler äldre att stanna kvar längre på arbetsmarknaden.

TCOs utgångspunkt är att såväl samhället som individen behöver generösa system livslångt lärande, och att det behovet kommer att öka i framtiden. Det är intressant att notera att statsministern i DN-intervjun argumenterar för behovet av ett långt arbetsliv och möjligheten att byta karriär ut ett rent samhällsekonomiskt perspektiv, för att vi ska kunna ”finansiera stora pensionssystem och välfärdslösningar”. Individperspektivet, att leva ett gott liv och få ägna sig åt det man är bäst på och intresserad av, är helt frånvarande, vilket för en moderat politiker måste sägas vara anmärkningsvärt. Men om nu statsministern sätter samhällsintresset högst när han vill genomdriva betydande samhällsekonomiska reformer och attitydförändringar blir det ännu mer uppenbart att statens åtaganden måste vara betydande. På den punkten lämnar inte statsministern några besked.

I intervjun säger Fredrik Reinfeldt: ”Vänsterns syn är att när jobbet blir för tungt då blir man förtidspensionär, eller så får man någon annan typ av ersättning. Men jag skulle snarare säga att när jobbet blir för tungt så får jag jobba med något annat. Och vi måste börja svara på frågan: hur ska det gå till? Hur byter vi karriär mitt i livet? Och hur förbättrar vi förutsättningarna att kunna jobba längre upp i åren, och kanske rejält mycket längre upp i åren?”

Det är utmärkta frågor som TCO sedan länge lämnat tydliga svar på. TCO har i flera rapporter visat att en stor andel yrkesverksamma ser ett behov av att vidareutbilda sig under sitt yrkesliv, för att byta jobb eller bransch men faktiskt också för att behålla sitt nuvarande jobb. Vi har också visat att det viktigaste hindret för vidareutbildning är att de flesta yrkesverksamma inte anser sig ha råd med det. Det behövs med andra ord ett system för vidareutbildning och kompetensutveckling – en kompetensförsäkring.

I citatet ovan antyder Fredrik Reinfeldt dessutom att ”vänstern” skulle vilja skicka ut folk från arbetsmarknaden ”när jobbet blir för tungt”. Det stämmer inte – tvärtom har Socialdemokraterna länge drivit frågan om vidareutbildning och vuxnas lärande (även om konkreta resultat fortfarande låtit vänta på sig). Till exempel sa Mikael Damberg, Socialdemokraternas utbildningspolitiske talesperson och vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott, för inte så länge sedan följande till TCO-tidningen:

”Alla på svensk arbetsmarknad ska ha rätt till en kompetensförsäkring som gör att man kan stå sig starkare på sin arbetsplats, men också kanske ha möjlighet att växla spår. Det är en stor utbildningsreform som vi i oppositionen vill göra tillsammans med arbetsmarknadens parter.”

Statsministern säger i DN-intervjun att reglerna för studielån kan behöva ändras och bli mer generösa för äldre. Det vore naturligtvis välkommet, men skulle antagligen inte räcka särskilt långt eftersom 8000 kronor i månaden är alldeles för lite att leva på för många vuxna yrkesverksamma. Det som behövs är någon form av kompetensförsäkring som möjliggör en rimlig ersättningsnivå för vuxna yrkesverksamma som vill studera i 6-12 månader.

I Sverige är de äldres arbetskraftsdeltagande exceptionellt högt jämfört med andra länder. Det finns förstås en rad förklaringar till detta, som min kollega Mats Essemyr nyligen redogjorde för här på TCOs utredarblogg. En viktig grundförutsättning för ett arbetsliv där fler kan jobba högt upp i åldrarna, som statsministern inte nämner i DN-intervjun, är starka fackliga organisationer och kollektivavtal, i kombination med en generell välfärd. Den svenska modellen, helt enkelt, både i betydelsen välfärdsmodell och arbetsmarknadsmodell/partsmodell. Det är viktigt att denna insikt ligger till grund för regeringens fortsatta resonemang om framtidens arbetsliv, bland annat i Framtidskommissionen, där TCOs ordförande Eva Nordmark ingår.