German Bender

Studenter lever fortfarande knapert

Det är allmänt känt att studenter har det knapert, i många fall orimligt knapert. Riktigt hur knapert är det svårt att förstå om man inte testar själv. Därför bad TCO för några år sedan ett antal riksdagsledamöter att leva på studiemedel under en vecka. Resultatet kan du läsa mer om här och här.

Enligt Sveriges förenade studentkårers (SFS) årliga studentbudget, som släpptes idag, går den genomsnittliga studenten back med 740 kronor per månad.

Swedbank gör också en årlig studentbudget i sin skrift Ungdomsekonomen. Årets version är inte publicerad, men enligt förra årets beräkning hade studenter nästan 700 kronor kvar varje månad när de nödvändigaste utgifterna var betalda. Det överensstämde inte med SFS budget för det året, där studenterna istället gick back med drygt 300 kronor. Den huvudsakliga skillnaden var att Swedbank räknat med bostadsbidrag som en inkomst.

I en stor enkät som CSN gjorde 2009 uppgav drygt hälften av studenterna att de var nöjda med sin ekonomiska situation. Men det råder förstås stor variation mellan olika studentgrupper. Studenter med barn har exempelvis en betydligt svårare ekonomisk situation än många andra studenter, och studenter i storstadsområden har generellt högre utgifter än studenter på mindre orter.

Man ska också komma ihåg att över hälften av studenterna jobbar extra idag, vilket naturligtvis gör deras ekonomiska situation bättre. Det finns också andra fördelar med att studenter jobbar vid sidan av studierna, men det är inte rimligt att studenter ska behöva jobba extra för att klara sig. Studiemedlet ska räcka för en rimlig levnadsstandard så att studenter kan fokusera på sina studier. Så är det inte idag.

Även om bilden inte är entydig råder det inga tvivel om att studiemedlet inte har höjts i takt med prisutvecklingen i svensk ekonomi. Framför allt har bostadens andel av studenternas inkomster ökat kraftigt. Dessutom har de höjningar som ändå gjorts varit höjningar av lånedelen, vilket gör att individens kostnad för att utbilda sig har ökat.

TCO har länge förespråkat en höjning av studiemedlet och en jämnare fördelning av bidrags- och lånedelen. Framtida höjningar av studiemedlet bör alltså göras genom höjt bidrag.

Uppdaterat: Läs mer om SFS budget hos Dagens Nyheter, Sveriges Radios P3, tidningen Lundagård och Jusek.

 • Knapert Karlsson

  det vad då knapert

  • Sven KnaperT

   ja de va de

   • KingKong

    Vad e Knapert???

    • Utredarna Staff.

     Kan ni vänligen sluta med att skriva omogna komentarer på den sida. Tack

     • Jävlig knaper

      Staffen är knaper!