German Bender

Välkommen uppgörelse om nya högskolemyndigheter

Regeringen har gjort upp med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om en förändring av myndigheterna Högskoleverket (HSV), Internationella programkontoret och Verket för högskoleservice (VHS). Uppgörelsen gäller också hur externa ledamöter i lärosätenas styrelser ska nomineras. Vid en första anblick tycker jag nog att alla parter i uppgörelsen kan känna sig nöjda och faktiskt gjort sig förtjänta av en liten eloge.

För regeringen har huvudmålet varit att förändra strukturen på myndigheterna för att renodla deras uppdrag. Det kvalitetsgranskande uppdraget läggs på en ny myndighet för kvalitetssäkring och tillsyn, som påminner om delar av HSV. Den andra myndigheten brukar allmänt kallas ”servicemyndigheten”, och kommer att få ta över den främjande och utvecklande verksamheten, internationellt samarbete och uppgifter av servicekaraktär.

För S och Mp har det varit principiellt viktigt att myndigheterna får behålla några av de uppdrag som regeringen egentligen hade velat slopa (se nedan). Uppgörelsens centrala del lyder:

Förutom de uppgifter som nämns i propositionen specificeras nu att en myndighet ska få i uppdrag att arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter i den högre utbildningen. En myndighet ska också ha i uppgift att stimulera intresset för högre studier och att främja breddad rekrytering. Myndigheten för kvalitetssäkring och tillsyn bör ha ett självständigt uppdrag vad gäller omvärldsbevakning och analys för högskolesektorn.

I TCOs yttrande om betänkandet som ligger till grund för regeringens förslag var just dessa våra huvudsakliga invändningar. Även vi är alltså nöjda med överenskommelse, som är ett ovanligt och mycket välkommet exempel på en konstruktiv och bred uppgörelse inom utbildningspolitiken. Åtminstone på pappret. Djävulen gömmer sig oftast i detaljerna och inte minst i plånboken. Det återstår alltså att se hur uppgörelsen implementeras och om den får konsekvenser för myndigheternas budgetramar, vilka TCO har bedömt som alltför snäva utifrån regeringens proposition.

Vad gäller delen som berör lärosätenas styrelser är det positivt att studenterna får en representant i nomineringsgruppen.

Andra som skrivit om uppgörelsen: SvD, Christian Stråhlman, Anders Söderholm, Lundagård, Saco.