Göran Zettergren

Måste det löna sig att arbeta?

Avgående arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin får 112 000 kr i månaden under ett år i avgångsvederlag . Om Littorin tar ett nytt arbete under detta år minskas hans avgångsvederlag med lika mycket som den nya lönen. En ministerpost är ett mycket osäkert jobb – vilket Littorin själv är ett tydligt exempel på – och det kan därför vara befogat med generösa ”fallskärmar”. Frågan är bara hur generösa dessa bör vara.

Det märkliga är att Littorins ”arbetslöshetsersättning” är lika hög som hans tidigare lön och att den gäller fullt ut i ett helt år.

Hade Littorin varit en vanlig människa – och varit ansluten till en a-kassa – hade han bara fått 80% av sin lön upp till maxbeloppet 18 700 kr dvs. knappt 15 000 kr före skatt. Efter 201 dagar reduceras a-kasseersättningen till 70% av lönen, något som dock inte hade haft någon betydelse i Littorins fall eftersom han hade tjänat alldeles för mycket. Han hade ju inte fått mer än 13% ersättningsgrad ens från början.

En vanlig människa hade dessutom fått 7 karensdagar*. Cirka 1/3 av den första månaders ersättning skulle därmed ha gått förlorad. Hade denne – såsom Littorin själv – dessutom sagt upp sig själv hade han fått 45 karensdagar*, vilket motsvarar drygt 2 månader utan ersättning. Littorins avgångsvederlag gäller däremot från första dagen.

Dessutom räknas Littorin inte som arbetslös och han kan därmed tillgodoräkna sig jobbskatteavdraget. Detta kan inte längre avgående riksdagsledamöter göra. Det uppfattades som så ”stötande” att riksdagsledamöter skulle ha skatteförmåner som vanligt folk inte hade rätt till och reglerna ändrades därför. De ”stötande” reglerna behölls dock för ministrar, statssekreterare och sakkunniga i regeringskansliet.

Tanken att det måste löna sig att arbeta var grunden för den arbetsmarknadspolitik som Littorin genomdrev under sina år som arbetsmarknadsminister.

Frågan är om det verkligen lönar sig för Littorin att ta ett nytt arbete. Kommer han verkligen att söka jobb lika intensivt som det enligt regeringen vore samhällsekonomiskt optimalt att han gjorde? Vilka incitament har han exempelvis att sänka sina lönekrav när enda sättet att få en krona över för egen del är att hitta ett jobb som har högre lön än hans tidigare jobb?

* Karensdagarna beräknas som normala arbetsdagar, dvs. 5 dagar per vecka eller 21 dagar per månad.

 • http://www.alternativstad.nu Jan Wiklund

  ”Gör som jag säger, nte som jag gör!”

 • http://www.alba.nu/motvallsbloggen/ Kerstin

  Mycket bra och klargörande nlägg.

 • Marie

  Bra sammanfattnng.
  Jag har bland försvarat att poltker har fått ett avgångsverderlag för de har en mycket specell stuaton. Men nuvarande poltker/regerng har jagat vanlga männskor med blåslampa och försämrat socalförsäkrngssystemet drastskt så de borde skämmas när de hävdar sn rätt tll andra regler.
  Fredrk Renfeldt försvarade Ulrca Schenströms avgångsvederlag med att det var nte samma sak att bl arbetslös som poltker.
  Undrar om en utslten städerska på 61 år känner att hon har större möjlgheter när hon utförsäkras än vad Ulrca Schenström har….?

 • Fredrik Lemoine

  Karensen brukar vara mer än sju dagar när man slutat på eget begäran.

 • Roger Mörtvik

  Problemet är nte att Lttorn får en bra ersättnng. Problemet är att han får en nkomstrelaterad ersättnng som ger 100 procent av tdgare lön men själv har ansvarat för de största försämrngarna av a-kassan modern td. En vanlg, heltdsarbetande TCO-medlem får nöja sg med mndre än hälften av sn tdgare lön från a-kassan när man blr arbetslös.

 • Per Andreasson

  Är det nte så att även många vanlga TCO-are får lknande ersättnngar som S-O Lttorn. Jag jobbar på Sony Ercsson och företaget har sagt upp ett stort antal vanlga tjänstemän de senaste året och de som fått gå då har fått relatvt generösa avgångserbjudanden. Det har handlat om full lön mellan 6 månader och 2 år beroende på anstställnngstd, då de uppsagda vart på ”garden leave” dvs full lön under denna td utan att behöva vara å jobbet. Det blr lte snett när detta nte nämnts alls trots att vanlga TCO-are många fall har lknande ersättnngar