Göran Zettergren

Måste det löna sig att arbeta?

Avgående arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin får 112 000 kr i månaden under ett år i avgångsvederlag . Om Littorin tar ett nytt arbete under detta år minskas hans avgångsvederlag med lika mycket som den nya lönen. En ministerpost är ett mycket osäkert jobb – vilket Littorin själv är ett tydligt exempel på – och det kan därför vara befogat med generösa ”fallskärmar”. Frågan är bara hur generösa dessa bör vara.

Det märkliga är att Littorins ”arbetslöshetsersättning” är lika hög som hans tidigare lön och att den gäller fullt ut i ett helt år.

Hade Littorin varit en vanlig människa – och varit ansluten till en a-kassa – hade han bara fått 80% av sin lön upp till maxbeloppet 18 700 kr dvs. knappt 15 000 kr före skatt. Efter 201 dagar reduceras a-kasseersättningen till 70% av lönen, något som dock inte hade haft någon betydelse i Littorins fall eftersom han hade tjänat alldeles för mycket. Han hade ju inte fått mer än 13% ersättningsgrad ens från början.

En vanlig människa hade dessutom fått 7 karensdagar*. Cirka 1/3 av den första månaders ersättning skulle därmed ha gått förlorad. Hade denne – såsom Littorin själv – dessutom sagt upp sig själv hade han fått 45 karensdagar*, vilket motsvarar drygt 2 månader utan ersättning. Littorins avgångsvederlag gäller däremot från första dagen.

Dessutom räknas Littorin inte som arbetslös och han kan därmed tillgodoräkna sig jobbskatteavdraget. Detta kan inte längre avgående riksdagsledamöter göra. Det uppfattades som så ”stötande” att riksdagsledamöter skulle ha skatteförmåner som vanligt folk inte hade rätt till och reglerna ändrades därför. De ”stötande” reglerna behölls dock för ministrar, statssekreterare och sakkunniga i regeringskansliet.

Tanken att det måste löna sig att arbeta var grunden för den arbetsmarknadspolitik som Littorin genomdrev under sina år som arbetsmarknadsminister.

Frågan är om det verkligen lönar sig för Littorin att ta ett nytt arbete. Kommer han verkligen att söka jobb lika intensivt som det enligt regeringen vore samhällsekonomiskt optimalt att han gjorde? Vilka incitament har han exempelvis att sänka sina lönekrav när enda sättet att få en krona över för egen del är att hitta ett jobb som har högre lön än hans tidigare jobb?

* Karensdagarna beräknas som normala arbetsdagar, dvs. 5 dagar per vecka eller 21 dagar per månad.

 • ”Gör som jag säger, inte som jag gör!”

 • Mycket bra och klargörande inlägg.

 • Marie

  Bra sammanfattning.
  Jag har ibland försvarat att politiker har fått ett avgångsverderlag för de har en mycket speciell situation. Men nuvarande politiker/regering har jagat vanliga människor med blåslampa och försämrat socialförsäkringssystemet drastiskt så de borde skämmas när de hävdar sin rätt till andra regler.
  Fredrik Reinfeldt försvarade Ulrica Schenströms avgångsvederlag med att det var inte samma sak att bli arbetslös som politiker.
  Undrar om en utsliten städerska på 61 år känner att hon har större möjligheter när hon utförsäkras än vad Ulrica Schenström har….?

 • Fredrik Lemoine

  Karensen brukar vara mer än sju dagar när man slutat på eget begäran.

 • Roger Mörtvik

  Problemet är inte att Littorin får en bra ersättning. Problemet är att han får en inkomstrelaterad ersättning som ger 100 procent av tidigare lön men själv har ansvarat för de största försämringarna av a-kassan i modern tid. En vanlig, heltidsarbetande TCO-medlem får nöja sig med mindre än hälften av sin tidigare lön från a-kassan när man blir arbetslös.

 • Per Andreasson

  Är det inte så att även många vanliga TCO-are får liknande ersättningar som S-O Littorin. Jag jobbar på Sony Ericsson och företaget har sagt upp ett stort antal vanliga tjänstemän de senaste året och de som fått gå då har fått relativt generösa avgångserbjudanden. Det har handlat om full lön i mellan 6 månader och 2 år beroende på anstställningstid, då de uppsagda varit på ”garden leave” dvs full lön under denna tid utan att behöva vara å jobbet. Det blir lite snett när detta inte nämnts alls trots att vanliga TCO-are i många fall har liknande ersättningar