Göran Zettergren

Låg trovärdighet för Svenskt Näringsliv

Facken inom Industrin avvisade enhälligt de Opartiska ordförandena (OpO) slutliga hemställan eftersom man anser att den erbjudna lönehöjningen var för låg. Arbetsgivarnas Christer Ågren är upprörd. Svensk ekonomi är på väg in i en ny svacka men arbetstagarorganisationerna är ute efter ”revansch”, hävdar Ågren.

Trovärdigheten i arbetsgivarnas position är dock låg.

Arbetare och tjänstemän inom industrin tog ett stort ansvar under krisen, både i form av låga generella löneökningar och lokala krisavtal på företag som drabbats särskilt hårt.

Sedan dess har dock ekonomin återhämtat sig kraftigt. Enligt de senaste Nationalräkenskaperna ökade produktiviteten i näringslivet med mer än 5,5 procent, jämförs med ett år sedan.

VD-lönerna har ökat med 32 procent sedan 2009 samtidigt som de rörliga delarna har fördubblats. Totalt har därmed VD:arnas ersättningar i de 75 största börsbolagen ökat med 50 procent på ett år.

TT rapporterar samtidigt att att lönsamheten i företagen är ”extremt stark”.  Direktavkastningen på börsen, dvs. förväntade utdelningar i förhållande till börsvärdet, bedöms enligt en beräkning bli 5 procent, vilket är rekordhögt, i synnerhet om man beaktar att statsobligationsräntan är lägre än 2 procent.

”Vinsterna och kassaflödena är så pass bra att pengarna räcker till både amorteringar, investeringar och till att behålla bra utdelningar”, säger Magnus Dagel, aktiestrateg på Nordea.

Däremot finns det inga pengar över till löner.

Det förefaller därmed som om arbetstagarna bara vill ta ut sin andel av årets ”kaka”, snarare än av den förväntade kakan för kommande år utan.