Göran Zettergren

Översyn av det penningpolitiska ramverket

Professor Annika Alexius diskuterar i en läsvärd ledare i Ekonomisk debatt om behovet av att se över det penningpolitiska ramverket:

”Personligen tycker jag att man faktiskt borde specificera mycket tydligare hur BNP/arbetslöshet ska komma in i målformuleringen så att vi inte är beroende av att de individer som sitter i Riksbanksdirektionen tolkar sitt uppdrag på ett vettigt sätt nästa gång det händer något otrevligt som att inflationen stiger på grund av ökade oljepriser. Vem vet om inte Riksbanken hade fortsatt att höja räntan ännu mer under 2008 om inte oljepriset hade fallit tillbaka till följd av recessionen? Andra länder som drabbades av pre­cis samma höjningar av världsmarknadspriset på olja började sänkta styr­räntan långt tidigare.”

TCO har tidigare krävt att Riksbanken bör få ett sysselsättningsmål vid sidan om inflationsmålet.