Helena Johanson

TCO i Arabvärlden

Just nu pågår stora och omvälvande förändringar i flera arabländer. Människor vill ha demokrati, fria fackföreningar och mat på bordet – och de är i sin fulla rätt!

För att skaffa oss mer, och direkt, information gjorde TCO en överenskommelse med journalisten Bengt Rolfer, som för vår räkning besökt Egypten och Jordanien och träffat fackligt aktiva från IFS och lokala organisationer. Resultatet är en serie fylliga artiklar som kommer publiceras på TCOs hemsida, med start 7 juni. Läs dem!

TCOs intresse för utvecklingen i Arabvärlden är inget nytt. Vi har  under många år arbetat för att öka kunskapen om,och intresset för,  situationen i området. Mycket har vi gjort i samarbete med LO; somd av Sida ge ut  skriften ” Arabvärlden – arbetsliv, politik och  religion” som finns att beställa via LO TCO Biståndsnämnd. Annat har vi gjort på egen hand.

Situationen i Mellanöstern har ofta varit av särskilt intresse. Israels ockupationen av Palestina påverkar den politiska och säkerhetsmässiga situationen i hela världen, och är omöjlig att bortse från om man vill ha en rättvisande bild av det som påverkar utvecklingen globalt. TCO driver också, gemensamt med LO,  sedan 2003 ett  ett fackligt utvecklingsprojekt tillsammans med den palestinska fackliga centralorganisationen, PGFTU.  Det ger oss direkt information om vilka svårigheter det innebär att leva, arbeta och försöka jobba fackligt under ockupation. Det ger oss också ett ansvar för att sprida den vetskapen vidare härhemma.

Nu följer vi med stort intresse den positiva, men inte okomplicerade, utvecklingen i Nordafrika och övriga Arabvärlden. Det globala facket, IFS, lägger ner mycket arbete och resurser på att stödja  demokratiska och oberoende fackliga organsiationer i regionen – de som finns och de som växer fram. TCO har bidragit till med ekonomiskt stöd från Solidaritetsfonden. IFS har också mycket aktuell information om utvecklingen i regionen.