Helena Johanson

Turkiet kränker fackliga rättigheter

För en dryg vecka sedan var jag i

Istanbul  som gäst på DISKs kongress. DISK (Confederation of Progressive Trade Unions of Turkey) är en av de fackliga centralorgansiationer i Turkiet som TCO har en lång tradition av att samarbeta med. Det var inte så lätt att följa med i kongressdiskussionerna eftersom översättningen bitvis var väldigt hackig. Märkbart var i alla fall att kongresssdeltagarna var mycket engagerade i vad som hände. Ordföranden för Hälso- och sjukvårdsfacket, den enda kvinnan jag hörde yttra sig, fick högljutt bifall för sitt inlägg medan den partirepresentant och, tror jag, kommunordförande eller liknande som avskedat 

ett stort antal tillfälligt anställda blev fullständigt utbuad. Den gemensamma fackliga idén tar sig lite olika uttryck – men så måste det ju få vara!

Det som blev mycket tydligt på kongressen,  och som många rapporterade om, var hur begränsade de fackliga rättigheterna är i Turkiet är  och hur fackliga aktivister och organsiationer hotas, trakasseras, arresteras och fängslas.

Anklagelserna mot  fackliga varierar men handlar ofta om terrorism eller medlemskap i förbjudna organisationer. Ett stort antal fackföreningsledare från DISK, KESK (Confederation of Public Emplyees Trade Unions) och andra fackliga organisationer (exempelvis minst 27 medlemmar i KESK) sitter sedan länge i fängelse och nya tillkommer tyvärr med jämna mellanrum. Häromdagen rapporterade det globala facket, IFS, att ett femtontal kvinnor arresterats i samband med att de jobbade med förberedelser inför 8 mars. Några av dem har nu frigivits medan andra fängslats.  IFS släppte igår, i samband med WTOs granskning av Turkiet,  en ny rapport om kränkningar av fackliga rättigheter i Turkiet.

En yrkesgrupp som drabbas hårt, just på grund av sin yrkesutövning,  är journalister. Det som av journalisterna betraktas som vanlig rapportering ses av staten som otillåten propaganda, eller stöd till terrorverksamhet. Den Europeiska Journalistfederationen inledde sommaren 2009 en kampanj till stöd för yttrandefrihet och journalistik i Turkiet. Som en del i detta skickar man observatörer till rättegångar mot journalister. Ett bra initiativ som TCO medverkat till och stött ekonomiskt.

Regeringen i Turkiet håller på att förändra arbetsmarkandslagstiftningen, men den kommer ändå inte uppfylla de krav på fackliga rättigheter som ILO konventionerna ställer. Bland annat gäller det  konvention nr 87 om organsiationsfrihe. Det globala facket IFS kräver nu, med stöd av bland andra Europafacket och ett antal fackliga branschorgansiationer, att den turkiska regeringen omedelbart ska stoppa sina antifackliga aktiviteter och respektera fackliga rättigheter. Kraven är värda allt vårt stöd!