Kvinnodagen 2011: Friheten i stjärnorna

Sundsvall 1899:

Åtta timmars arbete Åtta timmars frihet Åtta timmars hvila

En hundraårig klassisk paroll om ett drägligare liv. När man betraktar den, kvinnodagen år 2011 är den som en dröm, en utopi. Kanske helt orealistisk? Efter 8 timmars arbete väntar ju pendlingstid, barnhämtning, middagsbestyr, hushållsarbete, läxläsning. Därefter hvilan, i bästa fall åtta timmar. Hur skulle en heltidsarbetande mamma se på parollen? Hade hon sett de åtta timmarna mellan arbete och hvila som frihet? Knappast. Bilden berättar om kvinnornas ställning eller brist på ställning 1899 i Sundsvall då bilden togs. Hundra år senare hade utbildning, särbeskattning, daghem, och föräldraförsäkring fört kvinnorna ut i arbetslivet med egen inkomst. Men mellan arbetet och hvilan som för 100 år sedan, barnen, middagsmaten, disken, dagislapparna och gamla mamma. Så hur blev det med åtta timmars arbetsdag – för kvinnor? Det blev 10-12 timmar. Friheten får hon se sig i stjärnorna efter. Eller?

  • Och inte minst är det lite pinsamt att efter mer än hundra år av våldsam produktivitetsökning fortfarande åtta timmars arbetsdag ska ses som nån sorts norm.
    Stenåldersmänniskan arbetade tre timmar om dan om man får tro Marshall Sahlins. Resten av tiden användes till historieberättande och musik.