”Hellre snabbt än rätt!” – Cristina Husmark Pehrsons ledstjärna?

Jag kommer just från ett AFA-seminarium, där socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrson, inför myndighetspersoner och organisationsrepresentanter, försökte förklara poängen med de nya stramare reglerna i sjukförsäkringen. Ministern erkände nästa direkt att hon hade en stor pedagoiskt uppgift att utföra och hon upplevde också att hennes pedagogik inte haft avsedd effekt på sina håll…

Enligt socialförsäkringsministern verkar nästan allt inom sjukförsäkringssfären idag gå i rätt riktning. Jag ställde en fråga angående vad ministern vill säga till dem som just nu passerar de snäva tidsgränserna utan att ha fått chans till en rimlig rehabilitering. Ministern tyckte då att jag målade ”fan på väggen” och kom med ”ett politiskt debattinlägg”. Att varken den s.k. rehabiliteringsgarantin eller företagshälsovården verkar vara ”på plats” är dock inget ministern ville kännas vid.

En Försäkringskasseanställd ställde därefter en fråga som rörde det svårtolkade regelverket när man ska fatta beslut om att dra in ersättningen, men hon avfördades snabbt med att det var ”upp till FK att utfärda rekomendationer och anvisningar så att handläggarna sedan kan tolka och tillämpa dessa regler på rätt sätt”. Jag hörde hur några tjänstemän på FK:s huvudkontor drog djupa suckar i bänkraderna brevid mig. Ministerns avancerade ”Svarte-Petter-spel”, med att bolla över ansvaret för situationen inom FK på andra, tycks alltså fortsätta…

Cristina berättade också om hur stolt hon var över att handläggningstiderna på FK förkortats sedan i sommras. De är nu tydligen, enligt ministern, nere på ”rekordlåga nivåer”. Att klagomålen angående en rättsosäker handläggning, bland annat till JO, samtidigt är uppe på rekordhöga nivåer sade däremot ministern inget om. Av förklaringa skäl nämdes därför heller inget om det kan tänkas finnas något samband mellan dessa två rekordnoteringar. Jag kan, efter AFA-seminariet, inte värja mig mot intrycket att allt för mycket av det som idag sker inom sjukförsäkringen tycks styras av devisen ”hellre snabbt än rätt”.

Vad Justitieombudsmannen (JO) har att tillägga i denna fråga får vi veta i morgon då socialförsäkringsutskottet håller sitt öppna sammanträde med anledning av det rekordstora antalet JO-anmälningar ang. FK:s rättsosäkra handläggning.