Sjuka riskerar att drabbas extra hårt av lågkonjukturen och regeringens politik

Svenska Dagbladets ledarsida angriper idag oppositionens Veronica Palm för att hon är oroad för effekterna av de nya sjukförsäkringsreglerna. Det är visserligen inte så förvånande att landets största moderata dagstidning angriper oppositionen. Men vad Svenska Dagbladet inte nämner är att det inte enbart är Veronica Palm som känner oro för det som just nu sker med människor som drabbats av ohälsa.

Samtliga fackliga centralorganisationer (LO, SACO och TCO) anser att det hårdare regleverket och de allt för snäva tidsgränserna i dagens sjukförsäkring riskerar att leda till att allt för många går miste om sin sjukpenning eller sitt jobb, utan att ens ha fått chansen till en rimlig rehabilitering. 

Men också i övriga delar av vårt samhälle finns en välgrundad oro för de nya reglerna i sjukförsäkringen. Såväl Arbetsförmedlingen (AF), Försäkringskassan (FK) som våra ledande forskare pekar tydligt på riskerna med att fler människor med ohälsa idag, mitt i lågkonjunkturen, riskerar att ställas inför en allt för svår social och ekonomisk situation:

 • Nyligen gick exempelvis Arbetsförmedlingen (AF) in och begärde mer pengar av regeringen för att kunna klara av sitt uppdrag. Av AF:s budgetunderlag (Dnr: AF-2009/035434) framgår att man räknar med att de nya regelförändringarna i sjukförsäkringen, som regeringen hittills infört, leder till att betydligt fler personer med ohälsa och ohälsohistoria kommer att ställas i den allt  längre arbetslöshetskön. Enbart under år 2010 räknar AF med att drygt 36 000 personer, som kommer från sjukförsäkringen med “extra resursbehov”, knackar på dörren till Arbetsförmedlingen. Mellan åren 2010 och 2012 innebär detta totalt ett ökat resursbehov för AF på ca 27 miljarder kronor (!).
 • Så här skriver Försäkringskassan, i sitt budgetunderlag för 2010-2012, om de nya och hårdare reglerna i sjukförsäkringen: ”Samtidigt innebär de nya reglerna en viss risk för att personer som inte längre uppfyller kriterierna för rätt till ersättning blir utan, trots att de fortfarande har ett behov av stödinsatser för att kunna återetablera sig på arbetsmarknaden. Det är viktigt för sjukförsäkringens långsiktiga legitimitet att sådana risker så långt möjligt undanröjs. /…/ En ytterligare risk utgörs av att 2010 kommer att utgöra en omställningsperiod för sjukförsäkringen. Detta då omkring 40 000 personer beräknas bli av med sin ersättning för att de når den bortre tidsgränsen i förlängd sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning. Detta kommer dessutom att ske i ett läge där arbetslösheten beräknas vara den högsta på flera år.”
 • Ett antal av landets ledande forskare, när det gäller folkhälsofrågor, varnar också för allvarligare sociala konsekvenser till följd av dagens kris än de som kunde märkas efter 90-talskrisen. Professor Olle Lundberg sade exempelvis nyligen i Läkartidningen, att systemförändringarna inom våra trygghetsförsäkringar “… kan leda till att fler människor snabbt råkar illa ut… många av regeringens reformer är uttänkta för en situation där det råder högkonjunktur.” Bo Burström, professor i socialmedicin vid KI, lyfter i samma tidskrift fram en liknande analys: “- Samtidigt som samhällets stödsystem stramats åt har det skett stora förändringar i arbetslivet. Tidigare kunde du jobba kvar och omplaceras till en mindre kvalificerad arbetsuppgift om du var lite knackig. Med dagens slimmade organisationer är du snabbt illa ute om du inte motsvarar kraven.”

Detta var bara ett litet axplock av välgrundade farhågor som kan förknippas med dagens situation inom sjukförsäkringen. Att som Svenska Dagbladets ledarsida försöka förminska och utdefinera problemen med regeringens politik på sjukförsäkringsområdet, genom att hävda att det främst är en fråga om att oppositionen är ansvarslös och oroar folk i onödan, håller helt enkelt inte.

Vill Svenska Dagbladets ledarsida göra allvar av epitetet ”oberoende” borde man bli bättre på att lyssna till andra än enbart den moderatledda regeringen och den moderata socialförsäkringsministern.

Press: BLT.se, DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD3, AB1, AB2, AB3, AB4

 • Pingback: Stockholmsvänstern » Det man oroar sig för är de det kommer gå åt helvete helt för!()

 • Pingback: De räknas inte, de finns inte… « Ett hjärta RÖTT()

 • Pingback: Lågvattenmärke på SvD´s ledarsida « lena alun()

 • Marina

  Inget parti jobbar för de som hamnar i mer bidragberoende!Allinsens politik om att sätta folk i jobb,håller inte!
  Vi blir bara bidragsberoende,fattigare sådana,och resten av folket hejar på!Istället för att vi börjar jobba på ett system som kan hjälpa folk som blir arbetslösa ,sjuka!Finns bra metoder att sätta in i våra kommuner,där staten också ska vara med och jobba,där vi istället för att dela folk i olika grupper med det där förhatliga socialbidraget,sätter folket på medborgarlön,ett ord jag anser är vackrare!Då blir vi likvärdiga!
  Jag som själv är sjuk,vill börja jobba med detta nu,ring så sätter vi igång*L*

 • Kära ”Utredarna”,
  Ni kan de flesta rätta orden. Men endock är det något som haltar rejält.

  Den här bloggen är för många inklusive mig själv endast ett riktigt tröttsamt spel för kulissen ( i ett förövrigt fullständigt sönderfallande system. Den svenska modellen ligger våldtagen i diket).

  Det kacklas och gal när alla de stora besluten redan är fattade. Likt dresserade politiska- taxar går TCO- toppen till syvende och sist ändå i helt fel ledband och koppel.

  För topparna i TCO liksom för alla andra i etablissemanget handlar det mesta om egenmakt och om att tillskansa sig position. Inte om att ta folkets verkliga parti eller att verkligen dänga näven i bordet, nej detta görs alltför ofta av ren reflexmässighet endast symboliskt.

  Ni fanns inte precis aktivt på barrikaderna
  t i l l s a m m a n s med oss när vi behövde det vad gäller sjukförsäkringen. Och frågar ni den vanliga medborgaren ute på torget så skulle de med all sannolikhet vilja se topparna inom TCO avsatta och ersatta av några mindre insyltade.

  Att denna bloggen startade i Augusti, precis strax efter det att de nya sjukreglerna klubbats måste väl vara en ren tillfällighet?

  Anna