Fattigdomen, utanförskapet och bidragsberondet ökar…

Jag är livrädd för att bli arbetslös eller sjukskriven”, så säger Urban Larsson i dagens Aftonbladet. Urban arbetar som processingenjör i Bengtsfors. Kommunalrådet i samma kommun, Per Eriksson, säger angående behovet av stöd till kommunerna: ”Kommer det ingen medveten och långsiktig satsning från regeringen, ja då blir det en rejäl slakt i kommunerna.”

Detta är två tankeväckande bilder, som säger något om läget i landet idag. Både Urban och Per för fram en verklighet som i högsta grad har med den förda ekonomiska politiken att göra.

Regeringen har, precis innan lågkonjunkturen bröt ut, gjort kraftiga försämringar i både sjukförsäkringen och a-kassan. Idag är det därför svårare än tidigare att kvala in till trygghetssystemen och lättare att bli utkastad ur dem. Har man ändå ”tur i oturen”, och vid eventuell arbetslöshet eller ohälsa har rätt till stöd från trygghetsförsäkringen, tvingas man leva på en betydligt lägre ersättning än tidigare.

Den rädsla som Urban Larsson och många andra ger uttryck för är förståelig, men samtidigt livsfarlig för samhällsekonomin. Om människor, av rädsla för att ha otur, börjar lägga undan allt mer av inkomsten på banken istället för att konsumera riskerar lågkonjunkturen att fördjupas.

Riktigt illa blir det om Per Erikssons farhågor samtidigt besannas och kommunerna på bred front tvingas säga upp personal. Då blir den ekonomiska krisen ytterst svårstoppad. Från 1930-talskrisen känner vi igen vad som kan inträffa om politikerna för en allt för kameral ekonomisk politik. Lågkonjukturen görs då självförstärkande.

Den ekonomiska krisen är dock inte ödesbestämd. Vi kan faktiskt, också sett ur ett begränsat nationellt perspektiv, göra något åt situationen. Urbans och Pers farhågor kan mötas av en aktivare krispolitik. Statsstöd till kommunerna och reparation av våra trygghetsförsäkringar är då självklart två viktiga inslag i en sådan politik.

Frågan är om regeringen har modet att inse situationens allvar och lyssna till en allt mer samstämmig ekonomisk expertis, som kräver mer effektiva och omfattande efterfrågestimulanser än de som hittills genomförts och planerats…

Press: DN1, DN2, DN3, DN4, AB1, AB2,  SvD1, SvD2

 • Marina

  Kanske är det skrämmande för en man i den sitsen!
  Men de är kanske bättre rustade för detta!
  Alliansen har för en jobblinje som inte håller!
  Innan finanskriser så kvarstod frågan för alla invandrare,handikappade,sjuka,arbetslösa osv

  Hur ska man få jobb!Fanns inte jobb eller kurser,skolor osv för alla!

  Nu är det ännu värre!När ska man börja ta sakerna på allvar,ge fasen i och hitta på dumma reformer & regler,hitta nya vägar gör något!
  Låt folket ta hand om detta!
  Tryck inte ner folk som har det skit idag,försämringarna skapar bara mer brott,hat
  Det ser vi tydliga tecken på,och samhället är inte rustat för det!
  Man står och ser på när brotten ökar,extremismen ökar!
  Allvarligt!

 • Johan Y

  Jag är egenföretagare. När marknaden är dålig får jag ta av mina egna besparingar och jag har aldrig haft några feta inkomster. Men min största utgift är varje år skatten. För mig är det en pärs att knappt kunna betala mina egna räkningar men ändå alltid vara tvungen att betala trygghetssystem som jag inte själv omfattas av.

  Skattetrycket är det som hindrar oss från att kunna försörja oss själva.

 • David

  ”Johan Y”: Det finns A-kassa för småföretagare fungerar alldeles utmärkt, min far har använt sig av den.

  Om skattetrycket är problemet kan du ju alltid flytta till USA eller nån öst-stat. Där går det ju verkligen lysande med sysselsättningen:
  http://www.va.se/nyheter/2009/03/06/usa-arbetsloshet-storsta-pa-26-/

 • Johan Y

  Det kanske finns A-kassa men medan jag försöker bygga upp en verksamhet får jag skatta bort det mesta jag tjänar och eftersom jag inte kan ta ut någon lön kommer jag varken få a-kassa, sjukpenning eller möjlighet att ta ledigt med mitt barn, samtidigt som jag ska betala för andras möjlighet att få detta.

  Så du menar att de enda länderna som fungerar i världen är Sverige och Danmark (de som ligger högst i skatteskalan)? Pröva att leva under mina förutsättningar innan du tar i med brösttoner.

 • Pingback: Vart tog utanförskapet vägen? « Ett hjärta RÖTT()

 • GW

  Bra skrivet. Om fler folk blir utförsäkrade från A-kassa och sjukförsäkring blir köpkraften mindre och krisen förvärras. Socialpolitik kan användas för att utjämna skillnaderna mellan hög- och lågkonjunktur. En gammal kunskap som Regeringen inte tycks känna till. Istället har den underblåst en roffarmentalitet som undergräver hela skattesystemets legitimitet.

 • Marina

  http://resurs.ning.com/

  Här borde fler engagera sig,sluta alla föreningar ,forum och bloggare samman!

 • Lena

  Jag undrar varför företagare alltid klagar över skatter Åtnjuter de själva inga statligt understödda inrättningar såsom vägar, skolor och sjukvård?