Ministern sprider felaktiga uppgifter om remissinstanserna

I gårdagens Agenda diskuterade socialförsäkriningsminister Cristina Husmark Pehrsson med personer som drabbas av de nya och hårdare tidsgränserna i sjukförsäkringen. Pia Hackzell Almgren och Inga-Maria Östh, båda drabbade av cancer, vittnade om de orimliga konsekvenser som rehabiliteringskedjans tidsgränser ställer till med för dem.

Kritiken mot de nya hårda sjukreglerna har varit omfattande och i fredags tvingades regeringen backa och göra ändringar i lagen – men räcker det verkligen? Förutom personer med cancersjukdommar är det också andra med kroniska sjukdomar, som jobbar deltid och samtidigt har ersättning från Försäkringskassan, som kommer att drabbas av det nya regelverket. Detta gäller exempelvis den stora gruppen reumatiker. Det lilla steg tillbaks som regeringen nu tar kommer sannolikt inte att underlätta dessa gruppers situation.

Något uppseendeväckande är det dock när socialförsäkringsministern i en replik hävdar att remissinstanserna inte varnat för de konsekvenser av tidsgränserna som vi nu ser. ”När vi skickat ut vårt förslag på remiss till många tunga remissinstanser så har ingen i sina remissvar poängterat att det kunde få de här orimliga konsekvenserna”, säger hon i inslaget. Detta är direkt felaktigt.

Jag arbetade själv med TCOs remissvar, där vi som första punkt tog upp just detta. Så här skrev vi bland annat: ”Med det fyrkantiga regelverk och mekaniskt utformade tidsgränser, som nu föreslås, finns stor risk för att fler försäkrade förlorar sin anställning och ekonomiska trygghet.”

TCO var dessutom långt ifrån ensam om att kritisera tidsgränserna. En rad andra myndigheter och organisationer pekade just på risken att de enskilda skulle komma att drabbas om regeringen drev igenom sitt förslag.

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) avstyrkte exempelvis entydigt i sitt remissvar det som man ansåg vara allt för snävt satta tidsgränser: ”De föreslagna fasta hållpunkterna är alltför snäva och därför inte realistiska för att arbetsgivare och övriga involverade aktörer på bästa sätt ska kunna fullgöra sina delar i rehabiliteringskedjan.” SKL saknar också ”en genomarbetad analys av konsekvenserna för kommunsektorn och det ekonomiska biståndet.

Statens Folkhälsoinstitut avvisar tidsgränserna i sitt remissvar på detta sätt: ”Vi ställer oss tveksamma till förslagen om fasta hållpunkter i form av tidsbestämda gränser för när arbetsförmågan ska prövas. Vi bedömer att dessa är allt för snäva mot bakgrund av de förutsättningar som finns hos offentliga rehabiliteringsaktörer och arbetsgivare.”

Samhall anser generellt sett ”att de föreslagna tidsgränserna i rehabiliteringskedjan är för snävt satta och då med hänsyn till att det finns många sjukdomstillständ och funktionsnedsättningar som kräver både mer omfattande och längre rehabiliteringsinsatser.”

Försäkringskassan skriver: ”För att Försäkringskassan ska kunna tillämpa reglerna krävs även att andra aktörers insatser sker i tid. Fallerar deras insatser blir de föreslagna tidsgränserna inte möjliga att hålla. Risken är att den enskilde hamnar i kläm och står utan försörjning.”

Detta var endast ett litet axplock av vad remissinstanserna sade innan regeringen sommaren 2008 drev igenom de snäva tidsgränserna i sjukförsäkringen. Inger Efraimsson, som vid denna tid hoppade av som ordförande i Försäkringskassans styrelse, var också en av dem som hårdast kritiserade de nu aktuella tidsgränserna.

Tyvärr valde regeringen att inte lyssna till remissinstansernas och Efraimssons synpunkter. Hade man lyssnat hade vi sannolikt inte haft den debatt vi har idag. Du kan läsa mer om detta i TCO-rapporten ”Hög tid för en parlametarisk utredning om socialförsäkringen” (sidan 7 -11).

Jag vill inte beskylla socialförsäkringsministern för att medvetet ljuga. Det tror jag inte heller att hon gör. Men uppenbarligen har hon själv inte tagit del av vad remissinstanserna sagt om de nu aktuella tidsgränserna. Inte heller har hon haft tillgång till ett korrekt underlag. Det är likväl beklagligt att ministern sprider felaktiga uppgifter om remissinstanserna i media.

 • GW

  Inför lagändringen hoppade ordföranden på FK av. Hon ville inte vara med att inför den då planerade lagen. Jag minns inte hennes namn men hon gick ut i media och motiverade varför. Hon ansåg att den dels slog på enskilda individer och var inte heller samhällsekonomiskt försvarbar. Hon ersattes då av Erik Åsbrink. Jag påstår att Christina Husmark Persson antingen ljuger eller så har hon allvarliga minnesstörningar.

 • I blogginlägget ”Läger” den 22 oktober citerar jag Husmark Pehrsson och Axéns uttalande i Aftonbladet. De säger att remissvaren till övervägande delen gett en ”positiv bild” av de ej beslutade, men redan införda förslagen. Visst ljuger Husmark Pehrsson och Axén, vare sig man vill tro det eller ej. Här kan du läsa inlägget, i vilket även några av remissvaren finns att ta del av: http://jeanette-jeanettesblogg. blogspot.com/2009/10/lager.html

 • Kjell Rautio

  GW, du har helt rätt. Inger Efraimsson avgick som ordförande i FK:s styrelse just på grund av att hon var kritisk till de allt för snäva tidsgränserna i rehabiliteringskedjan.

  TCO gjorde då en interjvu (som sedan blev en TCO-rapport) med Inger E, där hon utvecklade sin kritik. Läs gärna Ingers kloka ord genom att klicka på denna länk: http://tco.se/Templates/Page1____238.aspx?DataID=6984
  Där kan du enkelt ladda ned den aktuella TCO-rapporten.

 • Pingback: Husmark P ljuger och vägrar ta sitt ansvar « Ett hjärta RÖTT()

 • Liberty

  För alla som har följt utvecklingen är det helt uppenbart vad Kjell säger. Husmark ljuger så det stinker. Hon säger i Agenda ”Detta fick vi reda på i fredags” och att man inte läst några varningar i remissvaren från ”tunga# instanser. Detta måste fram till den stora allmänheten, så att hon får som ansvarig får ta konsekvenserna av att hon ljuger om att hon inte förstår lagens konsekvenser. SKANDAL. Slutligen, TACK KJELL vi som är sjuka och har följt vad du skrivit sedan länge är dig evigt tacksam. I mina ögon är TCO de enda som tidigt stått upp i för vår värn.

 • Pingback: Gunvor om mat, hälsa, politik och idrott: Sjukförsäkringen kan bli regeringens fall()

 • Pingback: Yngve, en grön veganpolitiker » Blog Archive » Inget omedvetet förslag …()

 • Pingback: Cristina svamlar igen « I Cattas lilla värld()

 • Pingback: Borgarna snor våra pengar! « Röda Lund()

 • Hur kommer det sig att den här regeringen kan införa bestämmelser som strider mot mänskliga rättigheter? Det begriper inte jag. Att tvinga ut sjuka i arbete är ju som att driva dem i döden på kortast möjliga tid. Nu säger man att ”syftet” inte var detta. Men med ovan redovisade remissvar så är det svårt att tolka syftet mer välvilligt än så. Cynism är förnamnet, korrektare beteckning nihilism.

 • Ursäkta – måste bara tillägga: Dessutom tycker jag det är hög tid att vända resonemanget om ”bidragsfusk”. Bankerna – bidragsfuskar inte de om de får ”intensivvård” hela krisen igenom utan att fördenskull långivning till små och medelstora företag fungerar som den ska, vidare bidragsfuskar inte hela näringslivet om de får del av ”intensivvården” utan att fördenskull alstra fler arbetstillfällen?

  Att ge sig på samhällets svagaste och mest utsatta individer, misstänkliggöra dem, ställa skyhöga krav som man inte ställer på samhällets resursstarkaste institutioner är ingenting annat än fegt och fascistoidt.

  Denna diskussion är som jag ser det ”overdue” för att använda ett engelskt ord.

  Sanningen är ju den att det inte är bland samhällets utsatta man har anledning att skärpa regelverk och granska utbetalningar med lupp – utan i samhällstoppen. Där duggar skandalerna tätt och inte många huvuden rullar om man betänker åtgången av skattepengar.

  En annan sak i det sammanhanget är att betona att en arbetslöshets- och sjukförsäkring är en försäkring – och inget ”bidrag”. De som i alla år jobbat och betalat till denna försäkring via skattesedel har också rätt att få ersättning när olyckan är framme.

 • K-S Mellberg

  Noterade med stor besvikelse att i dagens omröstning (149 för och 140 mot) i Riksdagen angående förslaget om ”Förändringar i sjukförsäkringen” så var Mona Sahlin (S) frånvarande och Thomas Bodström röstade som enda ledamot från oppositionspartierna ja till förslaget.

  http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3154&rm=2009/10&bet=SfU10

  I media fortsätter Husmark-Pehrsson visa total förvirring och okunskap när hon ”glömmer” bostadstillägg och ersättning från avtalsförsäkringar i de 64 % som de stackars sjukbidragstagarna tvingas leva på – till skillnad mot 223kr brutto per 5 dgr vecka.

  Å andra sidan så påstår hon även att tidsbegränsad sjukersättning öppnar för saklig grund för uppsägning om den sjuke har anställning. Tvivlar starkt på det påståendet.

  Men å tredje sidan så har det ju inte framkommit någon kritik mot regeringens förslag.

  Suck!

 • Pingback: ”Intensivvård” för näringslivet medan svårt sjuka utförsäkras « Nemokrati()

 • Kjell Rautio

  K-S Mellberg du har rätt. Tidsbegränsad sjukersättning är inte saklig grund för uppsägning. Den som har tidsbegränsad sjukersättning har fortfarande kvar sin anställning, vilket den som har permanent sjukersättning inte har.

 • Pingback: När verkligheten tränger sig på… « De Tystas Röst()

 • Pingback: Sjukförsäkringen – tio år av debatt « De Tystas Röst()