Myten om ”världens mest sjukfrånvarande folk” saknar vetenskapligt stöd

Idag skriver forskaren Björn Johnson en synnerligen intressant debattartikel i Sydsvenskan, där han ifrågasätter ”sanningen” om att svenskarna skulle ha haft världens högsta sjukfrånvaro. Denna ”sanning” var inte sann ens då de svenska sjuk- och ohälsotalen ökade eller låg på topp i början av 2000-talet.

Förklaringen är – som andra forskare tidigare visat – att ytliga internationella jämförelser oftast inte är systemneutrala, vilket gör att det är ”äpplen och päron” som jämförs.

Björn Johnsson skriver:

I Finland, Frankrike, Nederländerna och Storbrittanien, fyra av de länder man brukar jämföra med, begränsas sjukskrivningsperioderna till högst ett år. Därefter åker man ur försäkringen, vare sig man är frisk och arbetsför eller inte. Detta innebär med stor sannolikhet att dessa länder har en dold sjukfrånvaro, som göms undan i andra socialförsäkringar och pensionssystem, framför allt arbetslöshetsförsäkringarna.”

När man gör seriösa internationella jämförelser rörande sjukfrånvaro bör man dessutom beakta att länderna skiljer sig åt när det exempelvis gäller kvinnlig förvärvsfrekvens samt sysselsättningsgrad bland de äldre.

Tidigare har bland andra företagsekonomen Paula Liukkonen påpekat att Sverige är ett av få länder som öppet redovisar långtidssjukfrånvaron, och att påståendena om att svenskarna skulle vara mer sjukfrånvarande än andra européer var en myt.

Liukkonen påpekade även att när äldre personer med ohälsa i Sverige efter 90-talskrisen hamnade i sjukförsäkringen (långtidssjukrivning eller ”förtidspension”) så pensionerade samtidigt finländarna mer systematiskt och medvetet bort den äldre arbetskraften som drabbats av ohälsa (dessa finländare hamnade därmed i pensionsstatistiken). Ska man göra jämförelser mellan ländernas sjukfrånvaro bör man ta hänsyn till denna typ av statistik- och systemskillnader, något som också Försäkringskassans statistiker har anledning att bättre beakta i sina länderjämförelser.

Det är glädjande att seriösa akademiska forskare, som Björn Johnson, nu ger sig in i den synnerligen vildvuxna och av myter impregnerade sjukförsäkringsdebatten. Det stärker förutsättningarna för att de idag omänskliga och orimliga sjukförsäkringsreglarna på sikt ska kunna förändras.

Fortfarande väntar vi dock på svaret på den väl underbyggda kritik mot DN:s ledarsida (Hanne Kjöller) som Björn Johnson nyligen levererade på DN-debatt.

Om DN:s ledarredaktion tror att de kan tiga ihjäl den seriösa kritiken, och forsätta sprida sina dåligt underbyggda myter om att svenskarna blivit ett folk som överutnyttjar trygghetssystemen, då tror de nog fel. DN:s (Kjöllers) tystnad rörande Johnsons kritik och tidningens fortsatt luftiga sjukförsäkringsretorik riskerar på sikt att leda till att tidningen förlorar i trovärdighet.

När fler av tidningens läsare upptäcker att ledarsidans retoriska luftbubblor i sjukförsäkringsfrågan saknar grund i den seriösa forskningen blir det tufft för tidningen att återvinna förtroendet.

 • Pingback: Myten om världens högsta sjukfrånvaro krossas « Ett hjärta RÖTT()

 • Det är märkligt att så uppenbara skillnader mellan länder och system inte beaktas i officiell myndighetsstatistik. Man borde ju rimligen kunna förvänta sig att Försäkringskassans länderjämförelser vore bättre underbyggda än DN:s ledartexter. Förresten gillar jag ditt språk. Retoriska luftbubblor, mytimpregnerad debatt. Bloggstilistik och utredningsprosa på hög nivå!

 • Erik Bengtsson

  Grymt bra, som allt annat på Utredarna. Keep on truckin’!

 • GW

  Ännu ett bra och viktigt inlägg. Det har varit hemskt att iaktta den vrångbild som förmedlats av sjuka och sjukfrånvaro. SVT med flera har kallat felaktiga utbetalningar från FK bedrägeri. När jag skrivit och påtalat fakta felen har jag blivit nonchalant behandlad. När SVT i sista minuten ställt in inslag om sjukförsäkringsförslaget har det varit bl.a för att ge plats åt den nyligen startade Amerikanska presidentsvalskampanjen. Media skulle granska sig själv i denna fråga. Dom har varit ett med Regeringen och definitivt inte någon 3:e sttsmakt.

 • Pingback: Myterna om sjukförsäkringen « De Tystas Röst()

 • Pingback: Här avlivas Myterna om Sjukförsäkringen! « Ett hjärta RÖTT()

 • Pingback: dom tog våra drömmar och sålde vår sorg « älwfewor()

 • Pingback: bloggbävning « älwfewor()

 • Eva

  Tidigare har bland andra företagsekonomen Paula Liukkonen påpekat att Sverige är ett av få länder som öppet redovisar långtidssjukfrånvaron, och att påståendena om att svenskarna skulle vara mer sjukfrånvarande än andra européer var en myt.

 • Eva

  Bli inte sjuk eller hamna i rullstol eller annat allvarligt under:
   
  Moderaternas nya sjukförsäkringslag:
   
  ”Försäkringskassan ska i samband med beslut om sjukersättning besluta att en ny utredning av den försäkrades arbetsförmåga ska göras efter viss tid, dock senast inom tre år från beslutet.
   
  Efter en sådan utredning ska Försäkringskassan, så länge rätt till sjukersättning föreligger (65 år), besluta att ytterligare utredning av arbetsförmågan ska göras efter viss tid, dock senast inom tre år från det att föregående utredning slutfördes.”
   
  Detta trots att 3-4 läkare bekräftat att du inte har någon arbetsförmåga!
   
  Reinfeldt hämtade nya sjukprogram från Holland