Socialbidrag är inte försäkring!

Den senaste tiden har en rad märkliga och samtidigt skrämmande uppgifter förmedlats i media rörande den verklighet som gäller för dem som hittills utförsäkras från sjukförsäkringen. Det rör sig om drygt 15.000 personer, som vid årsskiftet blivit av med sin ersättning från sjukförsäkringen (inte för att de tillfrisknat utan för att de passerat en av regeringens nya tidsgränser).

Dessa personer hänvisas nu till ett introduktionsprogram som Arbetsförmedlingen ansvarar för. De som har kvar sin anställning måste ansöka om tjänstledigt, vilket arbetsgivaren inte har någon laglig skyldighet att bevilja. Vill de behålla sin anställning kan de bara hoppas att arbetsgivaren inte agerar på samma sätt som exempelvis Freudenberg Household Products.

De flesta (ca 80 procent) av de som hittills utförsäkrats p.g.a. den nya tidsgränsen har skrivit in sig på AF. Medan andra anser sig vara för sjuka för att göra detta. 

De som har gått med i introduktionsprogrammet har fått sina ansökningar om förlängd sjukpenning hos FK strukna, berättar idag Dagens Eko. Enda möjligheten att ansöka om sjukpenning, för dem som ansåg sig vara för sjuka, var alltså att avstå från både introduktionsprogrammet och ersättning i avvaktan på ett sjukpenningbeslut. På frågan om hur de personer som valt denna utväg ska kunna försörja sig, under tiden de väntar på beslut, säger Cristina Husmark Pehrsson idag:

Skulle det vara så i slutändan att man behöver komplettera upp sin inkomst så är det ju försörjningsstöd som gäller.”

Ministern får det alltså att låta som att försörjningsstöd (socialbidrag) fungerar ungefär som en tilläggsförsäkring där man, om man uppfyllt vissa villkor, kan ”komplettera upp sin inkomst”. Vad ministern dock inte berättar är att för att bli berättigad till socialbidrag måste man först ha ”fattiggjorts” (en term som forskare ofta använder). Det handlar då om att man måste ha gjort sig av med sina besparingar, sålt sommarstugan, bytt ned sig när det gäller boende osv.

Bakom en del av de kraftigt ökande socialbidragssiffrorna (+ 20 procent 2009) döljer sig alltså i vissa fall situationer där människor som haft oturen att drabbas av ohälsa tvingas vika ut och in på sin privatekonomi för att sedan i bästa fall, efter en individuell behovsprövning, få rätt till ett stöd som gör att man precis klarar sig över gränsen för existensminimum.

Socialförsäkringsministerns uttalande i Dagens Eko är skrämmande. Är det verkligen värdigt en välfärdsstat att hänvisa personer med ohälsa till ”socialen”?

För varje dag som går blir vi allt fler, också bland Alliansens sympatisörer, som anser att det har gått för långt.

Därför blir min avslutande uppmaning; Cristina Husmark Pehrson och Fredrik Reinfeldt stanna upp, tänk efter och inse att sjukförsäkringsreglerna inte längre är rimliga och rättssäkra. Kasta bort den kortsiktiga partipolitiska prestigen och gör ett utförsäkringsstopp, samtidigt som regelverket och tidsgränserna i sjukförsäkringen ses över ordentligt!

Det hade gett både regeringen och sjukförsäkringen ökad trovärdighet.

 • GW

  Det som händer är en fullständg katastrof och ovärdgt ett land som Sverge. Jag kan nte förstå varför nget ddrastskt händer. CHP staplar den ena lögnen på den andra och fäller de mest hårresande kommentarer jag hört. Jag får kalla kårar då jag ser hur man förtalar, föraktar och förnekar sjuka och svaga. Inget tycks påverka Regerngen Renfeldt nuläget. Inför valet tänker han väl fmpa CHP och tror därmed att folk ska sluta engagera sg så han kan fortsätta på den nslagna vägen.
  Jag hoppas att hans planer går stöpet men den skada han orsakat går vssa fall nte att reparera och andra fall tar det mycket lång td.

 • Piia-liisa

  Lgger man sedan på gränsen tll norm, dvs strax över t ex med 100:-/mån och behöver gå tll tandläkaren, doktorn eller andra nstanser som har egenavgfter, får man allafall vår kommun ett rungande nej. Man lgger ”Över norm” och då har man nte rätt tll ersättnng. Den summa som är ”över norm” ska nämlgen sparas för att användas just tll oförutsedda utgfter. Vem klarar att spara några få hundralappar/månad när man redan lgger så lågt att pengarna nte ens räcker tll det nödvändgaste, trots att den sk rksnormen anses göra det. Det räcker med att bo på en ort där maten kostar lte mer än vad den gör medeltal eller vad man nu räknar efter. Jag har själv gjort (ovetenskaplg) jämföelse mellan två näralggande orter, där den ena bara har en butk och den andra har två. I orten där en butk är ensam är maten generellt sätt dyrare än den andra orten. På vanlga basvaror kan sklja upp emot 15% och mer! Där försvnner det ”över norm” på en gång!

 • Pingback: Socialbidragsministern har gjort det igen « Ett hjärta RÖTT()

 • Pingback: En mytoman som minister « De Tystas Röst()

 • Pingback: Mörka krafter härja. | annarkia()

 • Pingback: Mörka krafter härjar. | annarkia()

 • Pingback: Empati « Alliansen 2010()

 • Pingback: Försäkringskassan i fårakläder? | - Det perfekta livet()

 • http://blogg.aftonbladet.se/debattlust Debattlust

  Ja, det här var ju nte rktgt vad jag hade väntat mg. Att behöva vända mg tll socalförvaltnngen pga sjukdom?!
  Att vara sjuk nnebär att man omfattas av sjukförsäkrngssystemet, men nte numera… om man är långtdssjuk som jag är. Jag hade hoppats på att allafall klara 75% och arbetstränade hos mn arbetsgvare där jag har en anställnng på 100% botten sen flera år. Men jag klarade nte av det, tyvärr… vlket leder tll att jag som ensamförsörjande mamma tll en tonårng nu ska klara mg på en halvtdslön fr o m august år. Jag ansöker om sjukersättnng tllsvdare nnan dess, får se hur det går med det… men går det nte, ja vad gör jag då? Att gå med ett projekt där jag skrver under på att jag är frsk o arbetsför vägrar jag göra, då det är en form av bedräger jag nte kan skrva under på. Jag ÄR INTE frsk! Men men… då får det väl bl socalförvaltnngen då… kanske. Eller så httar jag andra lösnngar, jag vet nte. Det känns lte skrämmande att behöva känna sg som om man ”är vägen” för poltkerna dag, det känns lte som om de bara vll bl av med mg… kanske är det lösnngen ändå? Är stupstocken de skapat en ÄKTA stupstock? Att sätta männskor som arbetat och sen blvt sjuka ett sånt här utanförskap borde vara straffbart. Vad är det som säger att jag nte har rätt tll sjukförsäkrngssystemet som alla andra, bara för att mn sjukdom är mer långvarg? Skamlgt!

 • http://väljaförsäkringar.se/personforsakring-jamforelse/valja-inkomstforsakring/ inkomstförsäkring

  Hur är det med nkomstförsäkrng, vad täcker den?

 • Pingback: TIll socialen med er | Högbergs Tankar()