Sunt förnuft, kapitalförstöring eller godtycke i sjukförsäkringen?

Dalarnas Tidning berättade nyligen om strokeläkaren Jörg Teichert som själv drabbats av en stroke, vilken förlamade hans högra sida. I dag kan han arbeta 75 procent, trots obrukbar högerarm. Men Försäkringskassan beviljar ändå inte sjukersättning på resterande 25 procent. De kräver istället att han söker nytt ett jobb där han kan arbeta heltid, det kan då exempelvis handla om olika lönebidragsanställningar eller arbete vid Samhall.

Det motiv som Försäkringskassan anger för sitt beslut är att man bara följer de nya sjukreglerna. ”Många anser att vi ska ha sunt förnuft vid våra bedömningar. Men det går inte. Då är det stor risk för godtycke”, säger Ingo Tängerby som är chef för Försäkringskassan i Dalarna.

Detta fall är tyvärr inte det enda exemplet på absurda konsekvenser som uppstått till följd av den s.k. rehabiliteringskedjan. Jag har själv tidigare till exempel bloggat om professor Marianne Liliequist, som drabbades av leukemi, och om hur hon precis som Jörg på grund av det nya regelverket i sjukförsäkringen blev uppmanad att säga upp sig från sin tjänst och istället söka heltidsjobb hos Samhall.

Jörg och Marianne tvingas alltså, för att uppfylla kraven i regeringens rehabiliteringskedja, kasta bort det utbildningskapital som de under flera år investerat i. Att sjukreglerna i dessa fall inte bara strider mot det sunda förnuftet utan också är ren och skär kapitalförstöring, såväl för den enskilde som för hela samhället, borde inte vara så svårt att inse. Då är det kanske inte heller så svårt att förstå varför kritiken mot de nya sjukreglerna återigen tycks växa, exempelvis hos landets läkarkår.

Men det är dock inte enbart läkare och professorer som, när de drabbats av långvarig ohälsa, tvingats kasta bort det utbildningskapital de investerat i. Tidningarna i Dalarna skriver just nu också om hur bland annat cancersjuka, anställda vid landstinget i Dalarna, på grund av det nya regelverket blir uppsagda och hänvisade till Arbetsförmedlingen. Det handlar här framför allt om medlemmar i Vårdförbundet och SKTF

Jag tror att de flesta som läser om de aktuella fallen, som jag vidarelänkat till i denna bloggpost, inser det absurda i situationen. Mitt huvud fylls i alla fall med en rad frågetecken. Har vi råd med en sjukförsäkring som så uppenbart förskingrar ett mödosamt uppbyggt utbildningskapital? Var dessa effekter verkligen lagstiftarens (regeringens) tanke när man under stor brådska sjösatte den så kallade rehabiliteringskedjan sommaren 2008? Är det rimligt att försvara ett regelverk som, i de aktuella fallen, så uppenbart stider mot det sunda förnuftet? Vilken legitimitet och trovärdighet, i medborgarnas ögon, får i så fall en sådan försäkring?

 • http://www.alba.nu/motvallsbloggen/ Kerstin

  <>Vlken legtmtet och trovärdghet, medborgarnas ögon, får så fall en sådan försäkrng?
  Va? Vll Allansen att den allmänna sjukförsäkrngen ska ha legtmtet? Det hade jag nte kunnat gssa. Jag trodde att deras målsättnng var att alla som hade råd skulle ta prvata sådana, så att man tll slut kan avskaffa den allmänna sjukförsäkrngen.

 • GW

  Precs som Kerstn tror jag att Allansen uppnått det dom önskar. Dom vll förstöra väfärden och prvatser den så att bara rka kan ha försäkrngar.
  Detta kommer sällan fram debatter. Husmrk svarar som en papegoja och det blr nga egentlga debatter. Hon förnekar männskor och fakta.

 • Pingback: Kartan är inte terrängen | Haninge Posten – Blogg()

 • Kajsa

  Jag tror att det är många, många som lksom jag fått rådet av Försäkrngskassan att gå ner td om v nte orkar med heltd. Eller stället för att kunna vara kvar på den arbetsplats man är på, är utbldad för, fått anpassad, söka sg tll annat jobb som man – kanske – klarar på heltd. Att gå ner td är ju nte heller alltd ekonomskt möjlgt – vlket ofs nte är någon grund för att för den skull av det skälet få ersättnng.

 • http://disenfeldt.blogspot.com/ Jonny Disenfeldt

  Vad är problemet ?
  Han kan arbeta 75% av tden som läkare och få 75% av sn lön.

  Det fnns många som jobbar deltd och som nte har läkarlöner…

 • http://www.utredarna.nu/kjellrautio Kjell Rautio

  Jonny Dsenfeldt, problemet är att Jörg arbetat och betalat n avgfter tll sjukförsäkrngen under ett långt yrkeslv. En försäkrng som borde fnnas där den dag han behöver det. Men de nya sjukreglerna förändrar på stuatonen helt och hållet.

  Jag har lte svårt att förstå, Jonny, att du (och regerngen) nte nser att detta är kaptalförstörng både för Jörg och för oss andra, d.v.s. att skapa ett regelverk som uppmanar honom att söka jobb på Samhall när v andra så väl behöver hans yrkeskunskaper.

  Extra svårt är det att förstå detta eftersom regerngen ju ofta talar om vkten av olka nctament. Vad är detta för nctament? Inctament att devalvera värdet av mödosamt förvärvat utbldnngskaptal?

 • http://disenfeldt.blogspot.com/ Jonny Disenfeldt

  Ingen begär att han ska arbeta på Samhall vad jag vet.
  Han kan lugnt arbeta vdare på 75% deltd och ta ut 75% lön.

  Varför skulle han få 100% lön som läkare när han arbetar 75% ???

  VEM får 100% ersättnng vd sjukdom ?

  Klarar sg läkaren nte på 75% av sn lön ???