Tydligt samband mellan de nya sjukreglerna och socialbidragen

Idag gick TCOs seminarium ”Sjukförsäkring, socialbidrag och utanförskap” av stapeln. Det blev en välbesökt tillställning, som också ledde till åtminsone ett inslag i Dagens Eko.

Vid seminariet presentrades bland annat nya siffror som visar att det finns ett tydligt samband mellan socialbidragsutvecklingen och de nya reglerna i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har ju tidigare i år i en enkät till landets kommuner, visat att det finns ett tydligt samband. Drygt hälften av de tillfrågade kommunerna (52 procent) uppgav redan då att man märkt att personer tvingas söka socialbidrag på grund av de nya sjukreglerna. SKL-undersökningen presenterades 16 april i år.

TCO har därefter gjort en liten uppföljning, där vi frågat 30 slumpvis utvalda kommuner. För att uppnå en högre grad av representativitet har, på sedvanligt sätt, hänsyn vid urvalet tagits till befolkningsmängd, kommuntyp, näringslivets sammansättning osv. Undersökningen genomfördes i form av telefonintervjuer med chefstjänstemän inom socialtjänsten, eller ansvariga på stads-/kommunledningsnivå, under perioden 29 april – 20 maj 2010.

Resultatet av TCO:s undersökning ger en mycket tydlig indikation på att sambandet mellan de nya sjukreglerna och socialbidragstagandet stärkts under året. Nästan 70 procent av de tillfrågade kommunerna uppgav att de fått fler socialbidragstagare på grund av de nya sjukreglerna. Dessutom uppgav 75 procent av kommunerna att socialbidragskostnanderna ökat på grund av de nya reglerna i arbetslöhetsförsäkringen. Alltså regler som införts under denna mandatperiod. Det innebär konkret att allt fler sjuka och arbetslösa idag hänvisas till “socialen”.

Trösklarna för att ta sig in i trygghetsförsäkringarna har blivit högre, samtidigt som risken att bli utkastad från dem har ökat. Detta är en av de viktiga förklaringarna, vid sidan av den ekonomiska krisen, till varför vi just nu bevittnar en så kraftig ökning av socialbidragen och också till varför allt fler idag görs till långvariga socialbidragstagare.

På sikt riskerar vi, om vi fortsätter på den inslagna vägen, att skapa ett permanent och “verkligt utanförskap” som generarar enorma framtida mänskliga och samhällsekonomiska kostnader. Om vi långsiktigt ska klara av att hantera de problem, som är så uppenbara i dagens sjuk- och arbetslöshetsförsäkring, krävs att den partipolitiska prestigen läggs åt sidan och att fler politiker inser situationens allvar.

Det första som måste göras är att ordentligt se över de nya och snäva tidsgränserna i sjukförsäkringen och samtidigt justera de orimliga a-kassereglerna. Dessa är idag uppenbart rättsosäkra och strider allt för ofta mot allt vad evidens, sunt förnuft och beprövad erfarenhet heter. 

Därefter krävs en bred och grundlig reparation av trygghetsförsäkringarna och en fördjupad analys av hur dessa samspelar med övriga delar av samhället. Inte minst handlar det då om att skapa bättre förutsättningar för ett mer effektivt omställnings-, rehabiliterings- och anpassningsarbete ute på arbetsplatserna.

Utan dessa åtgärder får vi aldrig ett arbetsliv som bättre rymmer de av oss som har nedsatt arbets- och/eller funktionsförmåga. Utan dessa åtgärder kan vi aldrig återställa förtroendet våra viktigaste sociala skyddsnät.

 • Anna Lähnn

  Jag tror att få människor inser vilken nedvärdering den utveckling vi ser idag innebär, när det gäller människor med funktionshinder. Låt mig ta ett exempel: de flesta arbeten utan krav på utbildning är alltför tunga för människor med t. ex. kronisk värk. Alltså måste man om-utbilda sig för att få ett arbete man kan klara. Men om du pga ditt funktionshinder inte kan studera på heltid, och blir utförsäkrad, är du hänvisad till ett socialbidrag som inte betalas ut om du inte lämnar dina studier. Efter fullgångna studier skulle du kunna få ett fullvärdigt arbete på arbetsmarknaden, åtminstone på den kapacitet du faktiskt har. Istället hänvisas du till lönebidragsarbete och/eller arbete på Samhall, något som nästa penndrag politiker eller myndigheter gör kan ta ifrån dig. Dessutom ett arbete som du ofta klarar sämre än det du hade kunnat få om du hade fått gå klart din utbildning! Du blir alltså i resten av ditt yrkesverksamma liv mer beroende av bidrag – inte mindre!
  Visst kan man säga att ett arbete är ett arbete, att man skall vara glad och tacksam för det man får när man inte kan försörja sig själv. Men hur ovärdigt är inte det – att möjligheten att utbilda sig skall vara fråntagen den som har ett funktionshinder… Hur kan det ens vara förenligt med lagen om förbud mot diskriminering..?

 • Vågar man hoppas på något svar på vårt öppna brev till Fredrik Reinfeldt?

  http://bit.ly/cFe2Jv

 • GW

  Alliansen har kanske uppnått vad dom avsåg. Skrämma folk att jobba ihjäl sig för att inte hamna utanför arbetsmarknaden. Sancka om utanförskap!

 • Jeanette Johansson

  Tack Kjell Rautio, det finns så få som säger sanningen idag, ibland känns det som jag ska kvävas av väven av lögner som är kastad över oss som ett nät. När någon berättar hur det egentligen är blir det ett hål i väven och ljuset kommer in.

 • Pingback: Läs, gråt, rösta! « Storstad()

 • Pingback: Läs, gråt, rösta! | Björn Englunds blogg()

 • Pingback: Läs, gråt, rösta! | Björn Englunds blogg()

 • Hans Hedström

  Kjell Rautio skriver:”Om vi långsiktigt ska klara av att hantera de problem, som är så uppenbara i dagens sjuk- och arbetslöshetsförsäkring, krävs att den partipolitiska prestigen läggs åt sidan och att fler politiker inser situationens allvar.”

  Den här slutsatsen håller jag inte med om eftersom det egentligen inte handlar om prestige, utan om olika samhällssystem man vill genomföra.
  – Antingen ett socialistiskt där hänsyn tas till den enskildes behov och inte främst dennes betalningsförmåga.
  – Alternativet (som högern förespråkar) är vinstmaximering hos ett relativt sett fåtal.

  Det känns därför fel att diskutera sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna isolerat från samhället i övrigt. Försämringarna i dessa försäkringar utgör bara ett medel i systemskiftet och högern kan aldrig acceptera reella förbättringar eftersom det då skulle motarbeta deras verkliga målsättning, ett låglönesamhälle som är beroende av den stora massans arbetsinsatser för att försörja ett fåtal.

 • Kjell Rautio

  Hans, poängen med att söka breda lösningar i sjukförsäkringsfrågan är att vi då förhoppningsvis kan splippa ifrån att systemet rivs upp efter varje val, vilket bara leder till en destruktiv ”ping-pongmatch”. Vi får då en ryckighet som knappast genererar trygghet, d.v.s. det försäkringen i första hand bör skapa.

  Detta är mitt främsta motiv till att politikerna åtminstone borde försöka söka så breda lösningar som möjligt. Om detta sedan inte lyckas på grund av állt för hårda idelogiska låsningar borde detta leda till en reaktion från väljarna/de försäkrade.

 • Kjell Rautio:
  Det där med ”breda lösningar” har S sysslat med till leda och det har alltid inneburit att man behållit, eller endast i marginalen ändrat vad de borgerliga regeringarna har ställt till med under sina perioder. Det var också sådana lösningar Obama talade om och påstod sig vilja åstadkomma, med resultatet att hans popularitet har sjunkit som en sten. Många av dem som ställde stort hopp till honom är ofantligt besvikna idag.

  Så nej, den vägen är inte framkomlig för S om S inte vill lämna över fler och fler av sina väljare, eller presumtiva sådana, till SD eller till sofflocket.

  Dags för S att stå upp för och försvara sina traditionella jämlikhetsvärderingar, inte att i första hand söka breda lösningar. Sådana blir ju per definition alltid på högerns villkor.

  Du talar om ryckighet om S inte söker breda lösningar, men om S verkligen agerade i enlighet med det traditionella jämlikhetsidealet skulle man kanske inte röstas bort så snabbt igen. Då skulle ryckigheten kanske bli mindre istället. Som det nu är blir väljare sura för att S bara accepterat och fortsatt med den borgerliga föregångarens politik, och när det visar sig att de inte ser den skillnad de hoppats på, ja då straffar man S med att rösta på högerns partier igen.

  Jag tror att S begår ett gigantiskt misstag med det resonemang som du för och i praktiken säger man därmed att ”vi kommer alltid att föra borgerlig politik, för annars tvingas vi riva upp beslut som de borgerliga har fattat” och då blir det ryckigt.

 • Pingback: Myterna om sjukförsäkringen « De Tystas Röst()

 • Pingback: Här avlivas Myterna om Sjukförsäkringen! « Ett hjärta RÖTT()

 • Pingback: dom tog våra drömmar och sålde vår sorg « älwfewor()

 • Pingback: Både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen går med ”vinst” « Ann-Sofie Wågström´s Weblog()