Dimmorna tätnar i sjukförsäkringsfrågan…

I den budget som presenterades igår utlovade regeringen en översyn av de nya sjukreglerna. Man säger (på sid 37 i utgiftsområde 10) att man i närtid ska ”se över om regelverken och deras tillämpning har fått icke avsedda konsekvenser för enskilda.

I dag i radion tar nu också den nye socialförsäkringsministern, Ulf Kristersson, ”bladet ifrån munnen” och säger: ”När jag nu säger att jag är beredd att till och med med förstoringsglas leta fel och brister, och med stor ödmjukhet ta till mig av sådant som inte blivit bra, så är det inte på något vis en förändring av den grundläggande reform vi har genomfört.

I en och samma mening lyckas alltså Kristersson, genom en avancerad retorisk piruettdans, både öppna och stänga dörren i frågan. Socialförsäkringsministern säger å ena sidan att han är beredd att till och med använda förstoringsglas när han letar efter fel och brister i sjukförsäkringen. Men samtidigt säger han å andra sidan, dessutom i samma andetag, att han egentligen inte beredd att göra något åt detta!? Hur ödmjukt/lyhört är det på en skala?

Dimmorna tätnar onekligen i frågan om regeringens utlovade översyn av sjukförsäkringen. Man undrar naturligtvis vad regeringens småpartier, som ju tidigare krävt en ordentlig översyn, säger idag. Vad säger exempelvis Solveig Zander, Birgitta Rydberg och Barbro Westerholm? Är ni nöjda med den moderate socialförsäkringsministerns besked (eller icke-besked) i frågan? Var det detta ni krävde?

 • GW

  Tänker han lksom CHP skylla på FK. I så fall är det på tden att FK-s personal gör myter.

 • trillan

  LÄKARE ,FÖRSÄKRINGSKASSA OCH ARBETSFÖRMEDLING REAGERA NU!!!!

 • Marie

  Hmm, behöver man förstorngsglas för att htta eller se brster nuvarande försäkrng så kanske man nte är lämpad att syssla med sjukförsäkrngen.
  Ungefär som att använda förstorngsglas för att leta efter Ttanc……

 • KC

  Ta bort medcnska försäkrngsläkare som ta betalt och gör ngen nytta!
  Ge sjuka som överklaga FKs beslut rättshjälp.

 • sonja

  Det som behöver genomlysas är vad för REHABILITERING som bjuds den som måste anlta sn sjukförsäkrng. Och vad den så fall har för kvalte.Det andra önskemålet är att handläggarna har en utbldnng/ en legtmtet som presenteras för kunden/klenten.I den utbldnngen/legtmteten ska ngå ett vänlgt, kunngt och trovärdgt bemötande.I det tredje så borde folk,om det behövs, kunna få rättshjälp och tllgång tll jurdskt ombud en sån här stuaton. V måste våga börja ställa krav på den här försäkrngsnstansen.Samma krav som v ställer andra stuatoner av lvet,på andra försäkrngsbolag,företag etc.Det är ju nämlgen v som både är uppdragsgvaren och v som betalar Försäkrngskassans personal. Saken har alltför länge förskjutts tll att v är suspekta bdragstagare som nte har rent mjöl påsen.Det måste bl ett slut på att v står där med mössan handen och ber om ursäkt för oss själva.

 • Värdelöst..

  Vad är detta för värdelöst nlägg? Författaren verkar ju sjukt poltskt drven och ute efter att dskredtera Allansen; Krstersson menar ju gvetvs att nuvarande reform ska granskas noga men att hål och problemområden skall rättas tll. Reformen är ju grund och botten nödvändg, men det verkar ju ngen kännas vd längre (även om (S) hade gjort ngt lknande om de hade haft makten).

  Skärpnng, dn jävla sopa tll skrbent.