En arbetsmarknadspolitik i förfall?

Antalet arbetslösa som tvingas ta ”jobb utan lön” har ökat dramatiskt på ett år, från 10.500 till drygt 24.000.

Regeringens arbetsmarknadspolitik blir alltså allt mer lågkvalitativ. Fler fattiggörs och förvaras i åtgärder (Fas 3) som knappast förbättrar deras framtida arbetsmarknadsvärde.