Socialbidrag blir ”alternativ a-kassa” för allt fler!

Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos har andelen arbetslösa som får ut arbetslöshetsersättning (den s.k. täckningsgraden) minskat från 50 procent till drygt 40 procent, bara i år. Fortsätter samma utveckling kommer andelen att ha minskat till en tredjedel nästa år och mindre än en fjärdedel 2012, skriver Arbetsförmedlingen i en färsk rapport.

Med samma regler som i dag och samma mönster för arbetslösheten kommer alltså mindre än 25 procent av de arbetslösa att ha a-kasseersättning om två år! Smaka på den myndighetsprognosen!

En stor del av dem som saknar ersättning från a-kassan lever i stället på socialbidrag enligt prognoschefen vid AF, Tord Strannefors. Han säger: ”Det blir en större belastning på försörjningsstödet. Kostnaden för arbetslösheten blir större i kommunerna medan kostnaden för staten minskar”.

Så vältras just nu kostnaderna över från staten till kommunerna. Så går vi successivt från en generell- tillbaks till en selektiv välfärd, där socialbidragen blir ett stigma för den växande grupp som står utanför. Så fattiggörs och marginaliseras allt fler människor, som haft oturen att bli arbetslösa.

Intressanta frågor för arbetsmarknadsforskningen blir då naturligtvis: Hur långt tillbaks i tiden måste vi gå för att finna en täckningsgrad i a-kassan på 40 procent? Hur långt måste vi gå för att komma ned på 25 procentsnivån?

Man skulle alltså, med en lätt travestering på en gammal Bob Dylanlåt, kunna sammanfatta Alliansens a-kassepolitik med orden: ”The Times They Are A-changin… Back!”

  • Uppsala kommun överlistar staten och kom på en kreativ lösning och anställer fas 3 folk i sex månader. På så sätt är de kvalificerade för en ny a-kasse period. Det tycker jag var kreativt.