Kritiken växer mot regeringens sänkta utbildningskrav

Tre dagar i rad visar DN hur fler och fler aktörer är kritiska till de sänkta teoretiska kraven i gymnasieskolan. I lärlingsförsöket som pågår  och i gymnasieutredningen som har remissbehandlats och nu hanteras på utbildningsdepartementet så har de teoretiska kraven sänkts för elever på gymnasieskolans yrkesprogram inklusive för de elever som går på ett lärlingsprogram.  

TCO har tillsammans med Lärarförbundet, SKTF, Kommunal, Byggnads och IF Metall varit negativt inställd till de sänkta ambitionerna då de innebär ökade risker för elever att hamna i snäva yrkesfack och gör dem mindre rörliga på arbetsmarknaden. Läs här och här.

Också LO är emot de sänkta kraven och skriver i remissvaret till gymnaseiutredningen: LOs bestämda uppfattning är att alla gymnasieprogram ska ge grundläggande behörighet till högskolan.

Men det är inte bara arbetstagarnas organisationer som ser nödvändighet i att alla elever ges goda teoretiska kunskaper för att de behöver dessa kunskaper som samhällsmedborgare, i sitt minst 40 år långa arbetsliv och för att ha möjlighet att studera vidare på högskolan. Också arbetsgivarna och gymansieskolorna inser nödvändigheten:

Jonas Berggren på Svenskt Näringsliv uttrycker det såhär: Vi företräder ett 50-tal brahscher och underorgansaitioner, och alla våra branscher har gått ut och rekommenderat att man inte ska sänka de teoretiska kraven utan följa de nationella programmen.

Karin Thapper på Teknikföretagen säger såhär: Det handlar om anställningsbarhet på lång sikt. Ungdomarna måste kunna utvecklas inom företaget under en längre tid. Det handlar om ren självbevarelsedrift.

Inger Grape Burns, rektor på Stockholms praktiska gymansiium menar att varken yrkesbranscherna eller föräldrarna accepterar en b-utbildning med sänkta krav och tillägger: Grundskolan problem löses inte av att man tar steg tillbaka och försöker införa den gamla yrkesskolan. Det skulle skapa en återvändsgränd.

Kritiken mot regeringens sänkta utbildningskrav växer.

  • Gå in på http://www.5muppiluften.blogspot.com/ för att läsa och diskutera ”Det nya gymnasiet är ett hot mot demokratin”.

    Allians förslag till ett nytt gymnasium skapar ett delat samhälle och ökar utanförskapet