Det läcker ur den studiesociala kommittén

Först läckte Roger Tiefensee att fribeloppet kommer att höjas trots att kommittén då ännu inte var helt ense och enligt ryktet för att täcka över en annan läcka om ett system som skulle öka genomströmningen. Igår läckte Lage Rahm att det kan komma att införas en spärr i studiemedelssystemet och idag rapporterar Nerikes Allehanda att studiemedlet kan komma att höjas med mellan 400 och 500 kr. 

En höjning av studiemedlet med 500 kr vore fantastiskt! men är absolut inte tillräckligt för att ens börja diskutera möjligheten att öka genomströmningen i den högre utbildningen genom att införa en spärr i studiemedelssystemet där den som inte har tagit en kandidatexamen inom loppet av fyra år inte får möjlighet att ta studiemedel i två år till. Studenter måste idag jobba samtidigt som de studerar för att klara sina utgifter och vi vet att en tredjedel av studenterna menar att deras jobb inverkar negativt på studierna. En höjning av studiemedlet är därför troligen den mest effektiva vägen till snabbare genomströmning. Gärna kombinerat med mer lärarledd undervisning och bättre studievägledning.

Håkan Boström skriver väl om förslaget på spärr i DN idag (tyvärr bara i papperstidningen): ”när blev bildning och kunskap en belastning istället för en tillgång för det svenska samhället?” Fokus i den studiesociala kommittén förslag bör inte vara på ökad genomströmning utan på att ge studenter bättre villkor under sin studietid och ett ekonomiskt skydd vid sjukdom, föräldraskap och arbetslöshet efter studierna.