Det bidde en tumme

I november 2007 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté som skulle föreslå åtgärder vad gäller studerandes ekonomiska och sociala situation. Återigen en ny studiesocial utredning och förhoppningarna växte om att studenterna nu äntligen skulle få en rimlig ekonomisk trygghet vid sjukdom och föräldraskap.

Den studiesociala kommittén lämnade ett halvdant förslag som tog från vissa studentgrupper för att ge till andra studentgrupper och finansierade några förbättringar genom att göra det extremt kostsamt att inte vara en student som från början vet vad hen vill och som presterar på topp under hela sin studietid. Men två bra förslag från kommittén avseende studenters trygghet var att även studenter ska ha möjlighet till halvtidssjukskrivning och att studenter som tjänat in en SGI inte ska förlora den bara för att studenten inte tar studiemedel för varje studiedag.

Så kom i onsdags regeringens studiestödsproposition som vilar på kommitténs förslag. Alla med insikt i studenters ekonomi vet att studenten behöver en ny rock. Efter att kommittén inte lyckats leverera en rock men dock en väst, trodde vi att studenten i alla fall skulle få en väst. Men nej, det bidde bara en tumme. Tumvärmare i all ära men det är inte vad de flesta studenter behöver. (För er som är undrande inför referenserna till klädesplaggen hänvisas hit.)

Det finns bara ett förslag i propositionen som har bäring på studenters ekonomiska trygghet, nämligen förbättrade villkor för studenter som vårdar barn eller andra närstående. Dock bara om vårdbehovet finns i över en månads tid. Det är en förbättring, men det räcker inte. Det som behövs är en helhetslösning på studenters tillgång till trygghetssystemen vid sjukdom, föräldraskap och arbetslöshet efter studierna. (Läs gärna TCOs remissvar på utredningen som bland annat presenterar ett förslag om en studie-SGI som ger studenter en inkomsttrygghet vid sjukdom och föräldraskap.)

Regeringen föreslår i propositionen också en hårdare bedömning av studenter som inte tagit tillräckligt många poäng under en termin. Förslaget innebär en risk för att studenter som är väl motiverade för studier inte kommer att kunna slutföra dessa om de i något skede av sin utbildning inte uppnått tillräckliga studieresultat på grund av personliga förhållanden. Det är inte förslag som dessa som kommer att öka genomströmningen i den högre utbildningen.

Regeringen har efter kommitténs arbete också presenterat en höjning av studiemedel, fribelopp samt expeditions- och påminnelseavgifter. Men jag hade både trott och hoppats att det skulle bli mer än såhär uträttat för studenters ekonomiska trygghets skull.