Bra beslut av DO

Min kollega Samuel Engblom har förtjänstfullt skrivit om dagens offentliggjorda beslut av Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna kring en kvinnas rätt att fortsätta studera på en barnskötarutbildning iförd niqab. Jag vill bara tillägga att det gäller att ställa sig frågan vad en ändrad lagstiftning, som nu både Fp och S öppnar för, syftar till. Nu gällande lagstiftning gör det möjligt att förbjuda plagg som täcker ansiktet om klädseln påverkar möjligheten att bedriva den aktuella utbildningen på ett meningsfullt sätt. Vilket problem syftar då en ändrad lagstiftning till att lösa? Varför ska plagg som täcker ansiktet förbjudas om det inte påverkar möjligheten att bedriva den aktuella utbildningen på ett meningsfullt sätt? Varför vill man utestänga kvinnor som bär niqab från utbildning? Vem främjar det? I vilket fall inte kvinnors jämställdhet med män. Kvinnor utan utbildning har svårare att hävda sig i arbetslivet och i samhället i stort än kvinnor med utbildning.

 • en icke ”svensk” man

  Vilket problem syftar då en ändrad lagstiftning till att lösa?
  SVAR: Att man ska kunna se den andra personen som man interagerar med, speciellt i undervisning. Minst sagt naturligt, inte bara för människor utan även djur.

  Varför ska plagg som täcker ansiktet förbjudas om det inte påverkar möjligheten att bedriva den aktuella utbildningen på ett meningsfullt sätt?
  SVAR: Hur kan man i sin vildaste fantasi tro att det aldrig skulle påverka möjligheten att bedriva utbildningen? Våra ansikten innehåller extremt många muskler som vi använder bl a för att uttrycka oss med och kommunicera med. Om man tar bort den delen av kommunikation mellan lärare och BARN så försvårar man en redan svår och viktig uppgift.

  Varför vill man utestänga kvinnor som bär niqab från utbildning?
  SVAR: Man vill inte utestänga kvinnor som bär niqab från utbildning. Man vill utestänga alla, både män och kvinnor från att dölja sitt ansikte under tiden de undervisar i skolan. Fundera istället på varför det bara är kvinnor som måste dölja ansiktet. Det känns minst sagt olustigt att du seriöst försvarar rätten att bära niqab genom att hänvisa till jämställdhet mellan könen, samtidigt som Islam är det största maktmedlet män använder för att förtrycka kvinnor.

  Vi föddes inte med skynken framför ansiktet och vill man ändå ha det så är det upp till en själv. Om det är så viktigt för en att dölja sitt ansikte att man tycker att det prioriteras högre än hur väl kommunikationen mellan lärare och barn fungerar i skolan, så tycker jag inte man passar som lärare i vilket fall som helst – niqab eller ej.

 • GW

  Jag förstår inte.
  För mig är niqab och burka det ultimata uttrycket för kvinnoförtryck.
  Jag vill se folk i ögonen. Jag tycker det är förfärligt att ha barnvagnar där barnet är vänt från föräldern.
  Jag skulle aldrig lämna mitt barn till en maskead person.
  Jag tycker att maskerade kvinnor förpassar svenka kvinnor tillbaka till 1800-talet.

 • B110

  Ni här ovan som använder ”Jag vill se folk i ögonen” som faktisk motivering till att stänga folk ute från utbildningar – ta ett par steg tillbaka för faan.

  Försök komma med NÅGOT sakligt argument istället för påståenden som inleds med ”Jag tycker” eller ”Jag vill att”. Inse följande: era åsikter är och ointressanta.

  Kan ni däremot frammana nån sorts motivering till VARFÖR ni tycker som ni gör är det långt mer intressant.