Studenter har rätt till samma trygghet som yrkesarbetande

Året var 1936. Författaren Ernest Hemingway satt och småpratade över en lunch med litteraturkritikern Mary Colum.

– Jag har börjat lära känna de rika, sa Hemingway glatt.

– Du lär nog märka att den enda skillnaden mellan dem och andra människor är att de har mer pengar, svarade Colum torrt.

Det har gått exakt 75 år sedan dess och nu sitter utbildningsminister Jan Björklund på Rosenbad i Stockholm och äter lunch med Irene Wennemo, huvudsekreterare i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

– Jag har börjat lära känna studenterna, säger Jan Björklund glatt.

– Du lär nog märka att den enda skillnaden mellan dem och andra människor är att de har mindre pengar, svarar Wennemo torrt.

Den sista scenen har antagligen inte ägt rum. Tyvärr. För det vore önskvärt att just den väldigt grundläggande och enkla insikten fanns hos vårs ledande politiker och tjänstemän: studenter är precis som alla andra. De är inte huvudsakligen ungdomar som kan förlita sig på sina föräldrar om de stöter på motgångar i livet. Och precis som alla andra människor i vårt samhälle har studenter rätt till trygghet vid sjukdom, olycksfall, föräldraskap och arbetslöshet.

Men så ser det inte ut idag. Därför är det så angeläget att förbättra studenters ekonomiska trygghet vid sjukdom, föräldraskap och arbetslöshet. Studier måste värderas som en lika viktig sysselsättning som arbete, och studenter måste få samma villkor i trygghetsförsäkringarna som yrkesarbetande.

Att människor utbildar sig är nämligen ett vitalt intresse för såväl individen som samhället. Sveriges konkurrenskraft och möjlighet till bevarad och utvecklad välfärd beror i hög grad på befolkningens utbildningsnivå.

Den nu arbetande parlamentariska socialförsäkringsutredningen är ett utmärkt tillfälle att äntligen skapa en helhetslösning för studenters tillgång till trygghetssystemen vid sjukdom, föräldraskap och arbetslöshet efter studierna.

Ekonomisk trygghet vid sjukdom

TCO har tidigare föreslagit en studierelaterad sjukpenninggrundande inkomst, en studie-SGI. Studie-SGI:n ska vid såväl sjukdom som föräldraskap ge ersättning som är relaterat till totalbeloppet i studiemedlet.

Med hjälp av studie-SGI:n ska studenter som drabbas av sjukdom få möjlighet till sjukpenning på samma villkor som yrkesarbetande. Det skulle också trygga studenters försörjning vid sjukdom utanför terminstid, där studenter idag står utan skydd.

Studenter bör liksom yrkesarbetande också ha möjlighet att vara sjukskrivna på deltid, det kan både möjliggöra fortsatta studier och korta tiden för sjukskrivning. Trots det är det idag inte möjligt.

Studenter bör därutöver ha liknande villkor som yrkesarbetande vad gäller karenstid. Idag bekostar studenter upp till 30 dagars sjukdom själv. Det finns ingen anledning att just studerande, som är en ekonomiskt svag grupp, ska bekosta sin sjukdom själv under så lång tid.

Föräldraförsäkring som går att leva på

Yrkesarbetande som får barn har rätt till en inkomstrelaterad flräldrapenning. Studenter som får barn och inte tidigare tjänat in en SGI är hänvisade till föräldraförsäkringens golv: 180 kr om dagen, vilket inte ger mer än 5 400 kr i månaden före skatt, en nivå som knappast går att leva på. Nivån skulle bli högre, och möjlig att leva på under föräldraledigheten, med den studie-SGI som TCO föreslår.

A-kassa för studenter

Ersättning vid arbetslöshet är av stor betydelse för att nyexaminerade studenter inte ska tvingas ta arbeten under sin kvalifikationsnivå, vilket leder till lägre produktivitet och konkurrenskraft för svensk ekonomi och mycket långsiktiga negativa effekter på individens löneutveckling och karriärmöjligheter.

För att studenter som drabbas av arbetslöshet efter studierna ska ha en möjlighet till försörjning bör de återigen få rätt till a-kassa enligt ett studerandevillkor i arbetslöshetsförsäkringen. Men studerandevillkoret bör vara mer generöst utformat än det som gällde fram till år 2007 och ha en kortare karenstid än de tre månader som då gällde.

Igår den 2 april firades Studenternas dag, en dag för att lyfta studentpolitiska frågor och fira studenternas förtjänster. Studenternas dag behövs, inte minst för att visa på att studenter, precis som alla andra, ska ha rätt till ekonomisk trygghet vid sjukdom, föräldraskap och arbetslöshet.

Den här texten publicerades också på debattsajten Newsmill.