Mats Essemyr

Inte många påverkas av obligatorisk a-kassa

Frågan om obligatorisk a-kassa är rykande het. Två av tre kandidater till ordförandeposten i Centerpartiet vill göra a-kassan obligatorisk. Anna-Karin Hatt säger: ”När så många som var tredje arbetslös saknar rätt till a-kassa måste man ställa sig frågan om det här är ett rimligt system. Får vi en obligatorisk kommer det att göra att arbetsmarknaden fungerar mycket bättre.”

Detta är en direkt felsyn. Så här förhåller det sig:

 • Under 2010 fick 359 373 personer arbetslöshetsersättning. Av dessa fick 91 procent, eller 327 011 personer, inkomstrelaterad ersättning. Denna grupp påverkas inte om a-kassan blir obligatorisk.
 • Resterande grupp, 37 520 personer, fick ersättning från den redan idag obligatoriska delen i arbetslöshetsförsäkringen, det sk. grundbeloppet på maximalt 320 kronor per dag. Av denna grupp fick 23 245 personer grundbeloppet som en följd av att de inte var medlemmar i en frivillig arbetslöshetskassa. Övriga 14 275 personer fick grundbeloppet av andra skäl, vanligtvis för att man inte varit medlem i en a-kassa tillräckligt länge. Dessa 14 275 personer berörs inte nödvändigtvis av att a-kassan övergår från att vara frivillig till att vara obligatorisk. Någon kvalifiktionstid kommer att gälla även i ett obligatoriskt system.
 • 200 000 till 300 000 arbetslösa personer får ingen arbetslöshetsersättning alls, precis som Anna-Karin Hatt säger. Det beror nästan helt på att dessa människor inte har arbetat tillräckligt innan man blev arbetslös och därför inte uppfyller arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen. De kommer alltså inte automatiskt att få någon ersättning om arbetslöshetsförsäkringen blir obligatorisk.

Görs a-kassan obligatorisk så blir effekten att drygt 20 000 arbetslösa personer, som idag får maximalt 320 kronor per dag, istället kan få maximalt 680 kronor per dag. Det är det hela.

Många människor, även framstående politiker uppenbarligen, tror att obligatorisk a-kassa leder till alla arbvetslösa får a-kassa och att tryggheten därför ökar vid arbetslöshet. Men så är det alltså inte. Vilka som får ersättning – och hur mycket man får – styrs av villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Och dessa villkor ändras inte automatiskt bara för att försäkringen görs obligatorisk. Om Anna-Karin Hatt och andra inom politiken vill förbättra tryggheten för folk som blir arbetslösa, så är det villkoren i försäkringen som man i första hand bör ända på.

 • Azeh

  Äntlgen! någon som regstrerar och tar upp vllkorens betydelse. Detta rör bl.a alla de ”frskskrvna” fd sjukskrvna nu arbetssöknade som kanske klarar ett deltdsjobb men med sjukfrånvaro även från det, och som då nte klarar mnst 80 tm/månad och som med sna osäkra anställnngar nte har någon ersättnngsrätt på ”arbetsdelen” vd nästa oundvklga arbetslöshet. Problemet  är alla de som nte passar moderaternas system, alla kan nte ”arbetar mer”

 • Pingback: Solgerd.com » Blog Archive » Jag måste skratta()

 • Jonny Disenfeldt

  Tja, det fnns väldgt många som har ett arbete dag men som nte tllhör en A-kassa…

  Det är många hundra tusen som skulle få en ökad trygghet genom ett gemensam oblgatorsk A-kassa men det tänkte du nte på, eller snarare… du valde att undvka att tala om det…

  Vdare är det en slags ”försäkrng”, har man nte uppfyllt arbetsvllkoret så får man vända sg tll andra myndgheter. Varför du tar upp denna grupp är grumlgt mnst sagt. Eftersom huvuddelen av denna ”försäkrng” tas upp va arbetsgvaravgfter utan tak och utan hänsyn tll rsk och det som utbetalas nte står proporton tll det försäkrade över en vss nvå så är det ju nte egentlgen en försäkrng utan snarare en vanlg skattebaserad omfördelnng.

  Jag noterar att dtt resonemang är poltskt färgat med fackets nflytande som det prmära  centrum och de arbetandes trygghet som högst sekundärt.