Mats Essemyr

Inte många påverkas av obligatorisk a-kassa

Frågan om obligatorisk a-kassa är rykande het. Två av tre kandidater till ordförandeposten i Centerpartiet vill göra a-kassan obligatorisk. Anna-Karin Hatt säger: ”När så många som var tredje arbetslös saknar rätt till a-kassa måste man ställa sig frågan om det här är ett rimligt system. Får vi en obligatorisk kommer det att göra att arbetsmarknaden fungerar mycket bättre.”

Detta är en direkt felsyn. Så här förhåller det sig:

 • Under 2010 fick 359 373 personer arbetslöshetsersättning. Av dessa fick 91 procent, eller 327 011 personer, inkomstrelaterad ersättning. Denna grupp påverkas inte om a-kassan blir obligatorisk.
 • Resterande grupp, 37 520 personer, fick ersättning från den redan idag obligatoriska delen i arbetslöshetsförsäkringen, det sk. grundbeloppet på maximalt 320 kronor per dag. Av denna grupp fick 23 245 personer grundbeloppet som en följd av att de inte var medlemmar i en frivillig arbetslöshetskassa. Övriga 14 275 personer fick grundbeloppet av andra skäl, vanligtvis för att man inte varit medlem i en a-kassa tillräckligt länge. Dessa 14 275 personer berörs inte nödvändigtvis av att a-kassan övergår från att vara frivillig till att vara obligatorisk. Någon kvalifiktionstid kommer att gälla även i ett obligatoriskt system.
 • 200 000 till 300 000 arbetslösa personer får ingen arbetslöshetsersättning alls, precis som Anna-Karin Hatt säger. Det beror nästan helt på att dessa människor inte har arbetat tillräckligt innan man blev arbetslös och därför inte uppfyller arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen. De kommer alltså inte automatiskt att få någon ersättning om arbetslöshetsförsäkringen blir obligatorisk.

Görs a-kassan obligatorisk så blir effekten att drygt 20 000 arbetslösa personer, som idag får maximalt 320 kronor per dag, istället kan få maximalt 680 kronor per dag. Det är det hela.

Många människor, även framstående politiker uppenbarligen, tror att obligatorisk a-kassa leder till alla arbvetslösa får a-kassa och att tryggheten därför ökar vid arbetslöshet. Men så är det alltså inte. Vilka som får ersättning – och hur mycket man får – styrs av villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Och dessa villkor ändras inte automatiskt bara för att försäkringen görs obligatorisk. Om Anna-Karin Hatt och andra inom politiken vill förbättra tryggheten för folk som blir arbetslösa, så är det villkoren i försäkringen som man i första hand bör ända på.

 • Azeh

  Äntligen! någon som registrerar och tar upp villkorens betydelse. Detta rör bl.a alla de ”friskskrivna” fd sjukskrivna nu arbetssöknade som kanske klarar ett deltidsjobb men med sjukfrånvaro även från det, och som då inte klarar minst 80 tim/månad och som med sina osäkra anställningar inte har någon ersättningsrätt på ”arbetsdelen” vid nästa oundvikliga arbetslöshet. Problemet  är alla de som inte passar i moderaternas system, alla kan inte ”arbetar mer”

 • Pingback: Solgerd.com » Blog Archive » Jag måste skratta()

 • Jonny Disenfeldt

  Tja, det finns väldigt många som har ett arbete idag men som inte tillhör en A-kassa…

  Det är många hundra tusen som skulle få en ökad trygghet genom ett gemensam obligatorisk A-kassa men det tänkte du inte på, eller snarare… du valde att undvika att tala om det…

  Vidare är det en slags ”försäkring”, har man inte uppfyllt arbetsvillkoret så får man vända sig till andra myndigheter. Varför du tar upp denna grupp är grumligt minst sagt. Eftersom huvuddelen av denna ”försäkring” tas upp via arbetsgivaravgifter utan tak och utan hänsyn till risk och det som utbetalas inte står i proportion till det försäkrade över en viss nivå så är det ju inte egentligen en försäkring utan snarare en vanlig skattebaserad omfördelning.

  Jag noterar att ditt resonemang är politiskt färgat med fackets inflytande som det primära i centrum och de arbetandes trygghet som högst sekundärt.