Mats Essemyr

Almega och a-kassan – frågorna som kräver svar

Tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega föreslår att arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen läggs samman i en obligatorisk försäkring. Unionens utredare i a-kassefrågor menar att Almegas förslag väcker fler frågor än det ger svar på, något som Almega i sin tur inte förstår problemet med.

Det är alltid bra att våra trygghetssystem diskuteras utifrån nya frågeställningar. Men det krävs att man kan precisera innebörden av de förslag man lägger. Det är snarast på den punkten som Almegas förslag har stora brister. Skall debatten om trygghetssystemen föras seriöst så måste Almega svara på åtminstone följande frågor:

  1. Almega vill lägga samman arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen. Betyder det att Almega vill omvandla också a-kassan till en allmän försäkring, som är helt skattefinansierad och där alltså inga individuella premier tas ut såsom a-kasseavgiften idag?
  2. Vill Almega lämna inkomstbortfallsprincipen fullt ut och låta den ersättas av ett grundskydd?
  3. Almega noterar att många unga arbetslösa saknar rätt till ersättning eftersom man inte uppfyller a-kassans arbetsvilllkor. Samtidigt inskärper Almega att den nya försäkringen skall vara en omställningsförsäkring. Hur vill Almega lösa detta dilemma? Hur kvalificerar man sig för rätt till ersättning i Almegas förslag?