Mats Essemyr

Differentierade a-kasseavgifter ifrågasätts nu hysteriskt

I ett tidigare inlägg här på utredarbloggen redovisar Roger Mörtvik den kritik som framstående forskare riktat mot systemet med differentierade a-kasseavgifter. Nu sällar sig även arbetsgivarorganisationen Almega till kritikerna. Almega noterar att de fackliga motparterna helt bortser från a-kasseavgifterna när man formulerar lönekraven. Det är därför dags att överge detta system, Almega och andra debattörer, t ex här och här.

Almega menar att det är dags att göra a-kassan till en allmän försäkring och slå ihop denna med sjukförsäkringen. Miljöpartiet tillhör de partier som redan har bestämt sig för att det är en vettig lösning på de problem som idag finns med våra trygghetsförsäkringar.

Att såväl a-kassan som sjukförsäkringen är undermåliga försäkringar för syftet att medverka till omställning på arbetsmarknaden håller jag med om. Men organisatoriska och administrativa förändringar, såsom att slå ihop dessa försäkringar och därmed göra arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk är ingen lösning. I själva verket sköter a-kassorna sin uppgift att administrera försäkringen på ett utmärkt sätt.

Det är helt enkelt försäkringsvillkoren som är för dåliga. Att svälta ut människor skapar inte omställning och dynamik på en modern arbetsmarknad. Det skapar osäkerhet och i förlängningen stiltje. Skall a-kassan och sjukförsäkringen bidra till omställning är det i första hand försäkringarnas villkor som måste bli bättre. Och det är inget som varken Almega eller Miljöpartiet särskilt tillstår.

Jag önskar en saklig och seriös debatt om a-kassan. Då är det viktigt att alla aktörer tillstår att om a-kassan enbart görs obligatorisk så innebär det inte att fler arbetslösa får ersättning. Fortfarande kommer tvåhundra till trehundra tusen arbetslösa att stå utan pengar. Det är arbetsvillkoret som styr rätten till ersättning, inte huruvida försäkringen är obligatorisk eller ej. Jag är övertygad om att vanliga människor föreställer sig att ett obligatorium ger alla arbetslösa ersättning. De kommer att bli besvikna och förakta politikerna än mer när de inser att ett obligatorium endast innebär att alla måste betala för försäkringen utan att veta om man får någon ersättning från den om man blir arbetslös.