Mats Essemyr

Detta händer om a-kassan blir obligatorisk

Det börjar nu stå klart för allt fler, t ex statsministern, vad som händer om a-kassan blir obligatorisk. Inte mycket nämligen. Till exempel kommer inte de beröras som är arbetslösa men saknar rätt till ersättning eftersom de inte har jobbbat tillräckligt. Den gruppen uppgår förmodligen till cirka 200 000 personer. Regeringens politik kritiseras med rätta på den här punkten.

Enligt de direktiv som den sittande socialförsäkringsutredningen har skall man lämna förslag på hur a-kassan kan göras obligatorisk i den meningen att alla som uppfyller villkoren skall få ersättning i relation till hur mycket man tjänar. Det får idag bara de som är medlemmar i en a-kassa. Vidare säger direktiven att man inte skall föreslå ändringar i hur mycket ersättning man få vid arbetslöshet eller de villkor som måste vara uppfyllda för att få ersättning.

Alla som har en försäkring, arbetslöshetsförsäkring eller annan, vet att man måste betala för den på det ena eller andra sättet. Det är genom att betala för försäkringen som man blir försäkrad. Huruvida man sedan får någon ersättning eller inte är en annan sak. Blir a-kassan obligatorisk så kokar det hela ned till följande:

 • Det finns idag 4 520 000 personer sysselsatta. 3 395 000 av dessa är medlemmar i en a-kassa och är därför inkomstrelaterat försäkrade redan idag. 1 127 000 personer är inte det och skall alltså försäkras. Det kan bara ske genom att dessa får betala en avgift.
 • Den högsta medlemsavgiften idag till en a-kassa är 444 kronor per månad, den lägsta 85 kronor. Avgiften för medlemskap i Alfa-kassan, som saknar facklig koppling, är 297 kronor per månad. Det antyder vad den obligatoriska avgiften kan komma att bli.
 • Den som är arbetslös och har jobbat tillräckligt för att få ersättning, men inte är medlem i en a-kassa, får idag grundersättningen som är på maximalt 320 kronor per dag. Denna grupp uppgår till 36 000 personer. Görs a-kassan obligatorisk så har dessa personer rätt till inkomstrelaterad ersättning på maximalt 680 kronor per dag.

Det är det hela. 36 000 personer får maximalt 680 kronor istället för 320 kronor om dagen. 1,2 miljoner personer får betala 200 till 300 kronor i månaden i försäkringsavgift. De 200 000 arbetslösa som står utan a-kassa, och varav många tvingas leva på försörjningsstöd, påverkas inte.

Bloggat om detta: Unionen, Martin Moberg, Monica Green

 • Pingback: Obligatorisk a-kassa räcker inte()

 • Kim


  1,2 miljoner personer får betala 200 till 300 kronor i månaden i försäkringsavgift” Det är väl vad dom rimligtvis borde få göra men varför skulle den inte kunna hamna på 444? Du menar att dom personerna i snitt kommer få betala 200-300kr? Det är ju en helt annan sak eftersom det kommer finnas dom som inte vill eller kan betala 444 som kommer tvingas göra det?

 • Anonym

  Enl. nuvarande ideologi så ska varje
  grupp stå för sina egna kostnader.

  Så det blir dom som har det sämst som
  får betala mest.Riksdagsledamot – politiker hamnar neråt
  noll.Mens dom grupper som ex.v. ligger på 20% arbetslöshet ska
  betala 20*0,8=16% av sin lön om dom vill ha 80% o inget tak.

  OBS att dom arbetslösa ska betala
  samma summa under arbetslösheten, vilket gör att dom betalar 20% på
  arbetslöshetslönen, vilket gör att man kan säga att det inte blir
  80% då andelen förändras.

  I snitt bör avgiften enl. dagens
  regler vara runt 2-3% av lönen.

  Alltså att snart dom flesta arbetslösa
  inte får nånting.

  Och får dom får dom typ 40-50%

 • Pingback: Vi måste ha en hållbar omställningsförsäkring | Mikael Persson()

 • Pingback: Obligatorisk a-kassa räcker inte - Almega()