Mats Essemyr

Oklart om jobbpakt eller ”ny arbetsmarknadsmodell”

Efter att ha lyssnat till moderatledaren, tillika statsminister, Fredrik Reinfeldts tal i Almedalen i tisdags (3/7) och till folkpartiledaren Jan Björklunds tal igår (5/7) så är säkert fler än jag oklara över vilken som blir regeringens politik för arbetsmarknaden framöver. Statsministern presenterade huvuddragen i en jobbpakt där den bärande tanken är att regeringens budgetstatsningar stöttar upp de initiativ som fack och arbetsgivarorganisationer kommer överens om i avtalsförhandlingar, inte minst när det gäller ungdomars situation på arbetsmarknaden. Det är ett mycket bra initiativ som bygger på styrkan i den svenska modellen; samförståndet mellan parterna och den politiska makten om en fungerande arbetsmarknad.

Folkpartiledaren Jan Björklund, påhejad av Centern och Kd, presenterade å andra sidan en ”ny arbetsmarknadsmodell” i vilken huvudingredisenserna är en mer generös och billigare a-kassa som görs obligatorisk samt liberaliseringar i lagen om anställningsskydd. Vad gäller a-kassan har Fp konkreta förslag om att avskaffa differentieringen av avgifterna samt att sänka dessa. Till det kommer att Fp nu även vill höja takbeloppet från dagens låga nivå på 18 700 kronor per månad till drygt 27 000 kronor under den första tiden av arbetslöshet. Det här är förslag som TCO presenterade så sent som för någon vecka sedan. Vi tycker det är bra att Fp här ha hamnat på samma linje. Förslaget om att göra a-kassan obligatorisk är dock ogenomtänkt. Det viktiga är att reglerna för att kvala in i a-kassan görs mildare. Enbart en regel om obligatorisk a-kassa betyder inte att fler får ersättning om de blir arbetslösa.

När det gäller turordningsreglerna i LAS vill Fp införa regler som innebär att inte bara tjänstgöringstid utan även kompetens skall vägas in när man bestämmer vilka som får gå. Redan idag finns dock regler i LAS som tar hänsyn till kompetens. Vill man ha kvar jobbet vid en driftsinskränkning så måste man ha tillräcklig kompetens, även om man är in-lasad. Kompetensfrågan i ett LAS-perspektiv är dessutom svår på det sättet att arbetsgivarna kräver att ensidigt få definiera vad som skall räknas som kompetens. Om kompetenskravet är t ex juristexamen så är detta inget problem. Men om arbetsgivaren definierar kompetens som förmågan att ”hålla många bollar i luften”, så uppkommer i slutändan samma godtycke som turordningsreglerna syftar till att komma bort ifrån.

Det mest problematiska i den nu uppkomna situationen, där moderaterna signalerar en politik för arbetsmarknaden och de mindre allianspartierna en annan, är att fack och arbetsgivare hamnar i oklarheter om vilka som är förutsättningarna för viktiga uppgörelser framöver. Regeringen måste nu tala med en tunga i dessa frågor.

Bloggar om detta gör: Martin Moberg, Christer Sörliden, Tord Oscarsson, Den hälsosamme ekonomisten och Johan Pehrson