Mats Essemyr

Bekymmersamt läge i förhandlingarna om EU:s arbetstidsdirektiv

Efter ett år av förhandlingar mellan fack och arbetsgivare på EU-nivå riskerar de nu att stranda på grund av oenighet inom den fackliga gruppen. Förhandlingarna har nått fram till de svåra frågorna om enskilt undantag från veckoarbetstiden (opt-out) och jourtid. Den fackliga förhandlingsledningen från Europafacket har sökt stöd för ett bud som ger arbetsgivare ökad flexibilitet när det gäller veckoarbetstiden i verksamheter som måste bedrivas dygnet runt, samtidigt som principen om att den tid som arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande skall räknas som arbetstid fortfarande gäller. I sammanhanget skall medlemsländer som vill utnyttja den ökade flexibiliteten avstå från opt-out.

Tillsammans med britter och polacker stödjer jag förhandlingsbudet eftersom ett sammanbrott riskerar att försämra arbetstidssituationen för Europas arbetstagare ytterligare. EU-kommissionen kommer med all säkerhet att ändra definitionen av arbetstid i en riktning som är till nackdel för arbetstagarna, samtidigt som det enskilda undantaget blir kvar.

Frågan om EU:s arbetstidsdirektiv är i klass med Laval och utstationeringsdirektivet när det gäller maktavvägningen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Dags nu att LO, TCO och Saco agerar samfällt och kraftfullt för att förhandlingarna skall kunna slutföras med rimligt resultat.