Mats Essemyr

Moderaterna och TCO ligger nära varann i a-kassefrågan

I Moderaternas nya program om ekonomi och sysselsättning står en del om a-kassan. Det är slående hur lika Moderaterna och TCO ser på hur a-kassan skall vara utformad.

  • De differentierade a-kasseavgifterna vill Moderaterna avskaffa, vilket också kommer att bli verklighet enligt uppgift från regeringskansliet. TCO har länge drivit denna fråga och den finns med i TCO:s nya förslag om a-kassan.
  • Moderaterna vill att så många som möjligt skall omfattas av arbetslöshetsförsäkringen, men ser problem med att göra den obligatorisk. TCO föreslår en vidgad grundförsäkring så att de flesta som börjat jobba får ett grundskydd, samtidigt som den inkomstrelaterade delen av a-kassan förbättras. Någon obligatorisk arbetslöshetsförsäkring är inte nödvändig.
  • Moderaterna menar att den ersättning man får som arbetslös måste trappas av ju längre tid arbetslösheten varar. TCO föreslår att taket i a-kassan höjs till c 27 000 kronor per månad de 150 första dagarna av arbetslöshet. Därefter trappas takbeloppet ned till 24 000 kronor per månad resterande del av arbetslöshetsperiodens 300 dagar. Takbeloppet efter 300 dagar bör vara 18 700 kronor per månad.
  • Moderaterna menar att ersättningen i början av arbetslösheten skall vara låg, så att arbetslösa inte tackar nej till jobberbjudanden. Annars förlängs tiden i arbetslöshet. På denna punkt skiljer sig Moderaterna och TCO. TCO har inte funnit något tydligt vetenskapligt stöd för att en höjning av ersättningen under den första tiden i arbetslöshet skulle medverka till högre genomsnittlig arbetslöshet.

Jag hoppas att Moderaterna vill lyssna på TCO:s sakargument om varför en höjning av taket i a-kassan har stora fördelar och få risker. Jag noterar också att alla moderater inte delar finansministerns och partiledningens hållning i denna fråga. Den samsyn som i huvudsak finns när det gäller a-kassan är väl värd att förvalta.