Mats Essemyr

TCO:s förslag fortfarande huvudspåret för ny a-kassa

Almedalsseminariet om taket i a-kassan, arrangerat av A-kassornas samorganisation visar att TCO:s förslag till ny a-kassa lever. Socialförsäkringsutredningens ordförande, moderaten Gunnar Axén, gav inga besked i de kritiska frågorna om t ex takbeloppet. Men en arbetslöshetsförsäkring bestående av en allmän inkomstrelaterad grundförsäkring som kan byggas på med nuvarande inkomstrelaterade medlemsbaserade försäkringsdel är fortfarande huvudspår i utredningen, enligt Axén. Det spåret kallas numera för TCO-modellen. Det svåra blir att finna en övre gräns för ersättningen i grundförsäkringen som ger incitament att gå med i en a-kassa.

Utredningen vill även driva igenom att arbetsgivare måste lämna månadsuppgifter om utbetald lön. På den punkten lär man få gå en match med Centern. Vidare tänker man sig att a-kassorna skall ha en mer aktiv roll i att bekämpa arbetslösheten. Det låter rimligt, men kassorna måste i så fall ges möjlighet att skaffa den kompetensen.

När det gäller högre tak i a-kassan så är LO, TCO och Saco överens om att en sådan förändring är nödvändig. TCO:s samhällspolitiska chef Roger Mörtvik ansåg till och med att det är den mest angelägna reformen idag. Den skulle öka inkomsttryggheten för arbetslösa, göra så att fler vill arbeta, höja produktiviteten genom högre matchningskvalitet samt minska effekterna av konjunktursvängningar.

Tvärtemot vad finansminister Borg påstår finns begränsat vetenskapligt stöd för att arbetslösheten skulle öka vid en takhöjning. Det visade Agneta Berge, från Nätverket för unga utredare, som redovisade en rapport där finansministerns tes kritiskt granskades.

Till allas förvåning var Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, inte helt avvisande till en höjning av taket i a-kassan. Hans bärande argument mot en sådan handlade främst om rättvisa. Och vad rättvisa är kan man ju ha olika uppfattningar om. Fölster manade dock oss i facket att ta det försiktigt med förbättringar i a-kassan så att inte den kraschlandar, såsom sjukförsäkringen gjorde mot slutet av 1990-talet. Det är ett gott råd, som skall tas på största allvar.

En mycket klok person är Gunnar Wetterberg, utredare på Saco och tills nyligen dess samhällspolitiska chef. Wetterberg höll fram att regeringen förlorar opinionsmässigt på a-kassefrågan idag. Regeringen borde därför avföra takfrågan från kommande valrörelse genom att höja taket senast i nästa års vårproposition. Jag kan bara hålla med.

När det gäller uppgörelsen om socialförsäkringarna i sin helhet, inkluderande a-kassan, påtalade Wwtterberg att det inte räcker det inte med fem partier (alliansen + mp) kommer överens. Långsiktig hållbarhet nås bara om man finner en väg som gör det möjligt för socialdemokraterna att haka på. Jag är övertygad om att TCO-modellen kan tjäna som utgångspunkt för detta.