Mats Essemyr

Mindre risk att höja a-kassetaket med nya a-kassereglerna

Om några dagar får a-kassan nya regler för kontroll och sanktion när det gäller arbetssökande. Om man missköter sitt jobbsökeri, om man förlänger eller skapar sin egen arbetslöshet, så drabbas man av sanktioner. Dessa innefattar bland annat avstängning från ersättning mellan en dag upp till 45 dagar. I värsta fall stängs den arbetssökande av helt tills ett nytt arbetsvillkor är uppfyllt. Jämfört med idag blir sanktionssystemet mildare men mera finstämt.

Jag tycker att vi skall ha en generös arbetslöshetsförsäkring. Ersättningsnivån skall medge att arbetslösa kan koncentrera sig på att söka jobb under en tid utan att känna trycket av fattigdom. Men en sådan arbetslöshetsförsäkring måste ha ett ändamålsenligt kontroll- och sanktionssystem som håller uppe förtroendet. A-kassan får inte missbrukas. Därför tycker jag att de nya reglerna är helt i sin ordning. De innebär i själva verket att möjligheterna till missbruk och missutnyttjande minskar. Nu kan regeringen tämligen riskfritt lämna dagens politik med låga ersättningar och höja taket i a-kassan.

Det som bekymrar när det gäller de förestående förändringarna är om a-kassorna klarar av den kraftigt utökade administration som blir följden av kravet på måntaliga aktivitetsrapporter. I annat fall väntar längre handläggningstider, vilket drabbar de arbetslösa.

I regeringens utsprungliga förslag ingick att flytta rätten att besluta om kontroll och sanktioner samt vad som skall räknas som lämpligt arbete från riksdagen till regeringens myndighet för arbetslöshetsförsäkringen. De flesta fackliga organisationer protesterade mot detta. Frågan om vilka krav som skall gälla för att inte mista a-kassan är så central, att det måste vara möjligt med ett politiskt ansvarsutkrävande.