Mats Essemyr

Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring, Hanne Kjöller

Hanne Kjöller menar (DN 18/2) att ersättning från a-kassan är ett bidrag. Det grundas på påståendet att individen står för 20 procent av kostnaden och staten för 80 procent. Det är ett märkligt resonemang. Den del som ”staten” står för är inte skatteintäkter utan en arbetsmarknadsavgift som arbetsgivaren betalar in men sedan räknar av från löneutrymmet. Arbetslöshetsförsäkringens premier är helt baserat på egen finansiering eller taget ur ett kollektivt löneutrymme. Att mena att försäkringar enbart är det som enskilda individer betalar själv och att det blir bidrag så fort det finansieras kollektivt är antingen okunnigt eller en förvanskning på ideologisk grund.

Kjöller talar på ett märkligt sätt om bristande försäkringsmässighet i arbetslöshetsförsäkringen. Hon tycks mena att arbetstagare bör få ut så mycket som man har betalat in till försäkringen. Raka rör, alltså. Men har man försäkrat ett hus och det sedan brinner ned täcker premierna som man betalat in bara en bråkdel av kostnaderna som uppstår. Att försäkringen ändå kan betala ut motsvarande en stor del av den uppkomna skadan har att göra med att många betalar men få drabbas samtidigt. För att på samma sätt ”poola” risker i en arbetslöshetsförsäkring krävs att de som har hög risk för arbetslöshet i grunden har samma försäkringsvillkor som de med låg risk.

Vidare hävdar Kjöller tvärsäkert att bra a-kassa är negativt för arbetslösheten. TCO har visat att det saknas empiriska data som stödjer detta för svensk del. Inte heller förekomsten av omställningsavtal eller kompletterande inkomstförsäkringar har haft någon negativ effekt. I själva verket har arbetslöshetsförsäkringen redan en rad kontrollfunktioner och en karenstid som gör att också med betydligt högre tak för ersättningen kan försäkringsmässigheten kontrolleras. Om försäkringen missbrukas av den arbetslöse drabbas han eller hon hårt. Försäkringen är redan så tuff att den främjar drivkrafter för arbete. Däremot är försäkringen så urholkad att den i alldeles för låg grad skapar incitament att arbeta mer för att bli bättre försäkrad.

Ingen modern ekonomi, framförallt inte en liten konkurrensutsatt ekonomi som den svenska, klarar omställningen av arbetsmarknaden utan en bra arbetslöshetsförsäkring. Att hjälpa den arbetslöse ekonomiskt under en period mellan två jobb är den smartaste försäkring som ett samhälle kan bygga. Att kalla detta för bidrag är felaktigt och oseriöst.

 • Jonny Disenfeldt

  Det är inte en försäkring bara för att den kallas ”försäkring”, det är en
  ersättning. Inget fel med det alls, vi ska ha justa ersättningar som
  hjälper vid t.ex omställning från ett arbete till ett annat.

  En försäkring är det dock inte eftersom :

  * Avgiften inte är relaterad till risken
  * Avgiften inte är relaterad till ersättningen (det finns inte ens ett tak på avgiften)

  • Pär Forslund

   Om A-kassan inte ska kallas försäkring, så får vi döpa om den till mjölkkossa istället.. Kollar man statens intäkter från arbetsmarrknadsavgifterna, så finner man en summa som är HÖGRE än statens utbetalningar till kassorna.
   Du läste rätt.
   Inbetalingarna till a-kassesystemet är högre än utbetalningarna. A-kassan generar således ett överskott till statskassan.

   • Jonny Disenfeldt

    Så är det med flera av de ”försäkringar” som vi betalar via arbetsgivaravgifterna och har varit så även under S-regeringar. Inget nytt under solen. Försäkringar rör det sig som sagt inte om. Överskottet borde återbetalas årligen till de arbetare som betalat in avgifterna via sina arbetsgivare.

  • Olof

   Den definition av ”försäkring” du använder här har du hittat på själv.
   * Det krävs inte att avgiften ska relateras till risken för att det ska kallas försäkring
   * Det krävs inte att avgiften är relaterad till ersättningen för att det ska kallas försäkring
   Tyck precis vad du vill om arbetslöshetsförsäkringen, men prata inte strunt

   • Jonny Disenfeldt

    Läs min saga nedan , den sortens ”försäkring” skulle inte fungera utanför statens monopol.

    En traditionell försäkring försäkrar ett värde. Avgiften är relaterad till risk och just det försäkrade. Så är inte fallet med t.ex arbetslöshetsförsäkringen.
    Det finns inte ens ett tak på avgiften (men ett tak på ersättningen).
    Den som har en årsinkomst på 5 000 000 betalar ca 10 ggr mer för samma försäkring och försäkringsvärde som den som tjänar 500 000 kronor. Detta är givetvis helt orimligt för en riktig försäkring.
    Inslaget av viktning mot risk är i princip obefintlig eftersom det är en oerhört liten andel som är riskbaserad, denna andel är numera i princip utraderad.

    Den får heta vad den vill, vi behöver detta system med omfördelning av skatter/avgifter för att hjälpa de som löper högre risk till arbetslöshet. En omfördelning från de med låg risk/hög inkomst till de med hög risk/låg inkomst.

    Det är en del av vårt generella välfärdssystem.

 • Jonny Disenfeldt

  En gammal saga (avgift till försäkring är inte relaterad till risk, det finns inget tak på avgiften) :

  Socialdemokraten : Socialdemokraten’s försäkrings AB , hallå.
  KundNr1: Hej, jag skulle vilja försäkra min nya Lada värd 100 000:-
  Socialdemokraten : Det går bra, vi ska kolla , oj, jag ser att du krockat 10 gånger de senaste tre åren…
  KundNr1: Eeeh… ja det är korrekt, påverkar det min premie ?
  Socialdemokraten : Oh nej. Inte alls, vi bryr oss inte om det.
  KundNr1: Oooh, det var skönt att höra, vad blir årspremien ?
  Socialdemokraten: Det beror på din årsinkomst, vad tjänar du ?
  KundNr1:Öhh.. bara 200 000:- om året
  Socialdemokraten : Ok, då ska vi se, din avgift blir 10 000:- om året.
  KundNr1: Ok, det var ju rimligt , vad händer om bilen blir stulen då ?
  Socialdemokraten : Då får du givetvis en ny Lada värd 100 000:-

  Socialdemokraten : Socialdemokraten’s försäkrings AB , hallå.
  KundNr2: Hej, jag skulle vilja försäkra min nya Jaguar värd 1 000 000:-
  Socialdemokraten : Det går bra, vi ska kolla , jag ser att du kört felfritt i 20 år…
  KundNr2: Ja det är korrekt, påverkar det min premie så den blir lägre ?
  Socialdemokraten : Nej, nej. Inte alls, sånt tar vi inte hänsyn till.
  KundNr2: Det var trist att höra, vad blir årspremien ?
  Socialdemokraten: Det beror på din årsinkomst, vad tjänar du ?
  KundNr2:Öhh.. 2 000 000:- om året
  Socialdemokraten : 2 miljoner ! Ja då blir din avgift 200 000:- om året.
  KundNr2: Oj då, är det för att bilen är dyr ?
  Socialdemokraten :Nej, nej, vi bryr oss inte om vad bilen är värd.
  KundNr2: Ok, vad händer om bilen blir stulen då ?
  Socialdemokraten : Då får du en ny Lada värd 100 000:-
  KundNr2: En Lada ? Värd 100 000 ? Då får jag be att tacka för mig, den försäkringen vill jag inte ha.
  Socialdemokraten: Min bäste herre, det här är ett ”offer you can’t refuse”, det är bara
  att betala och se glad ut, denna försäkring är obligatorisk.

 • Pingback: Att kjöllra | Kronberg skrattar och ler()