Roger Mörtvik

Ny forskning om a-kassa och jobb ger inget stöd för att lägre ersättning minskar arbetslösheten

I traditionell nationalekonomisk teori sägs hög ersättning till de arbetslösa och hög inkomstskatt vara centrala förklaringar till att arbetslösheten inte går ner tillräckligt. Dessa teorier har varit grund för regeringens arbete med att försämra a-kassan och utöka jobbskatteavdraget.

Men om det var så att det alltid var strukturellt riktigt att sänka ersättningen till de arbetslösa och skatten för de förvärvsarbetande – då vore det allra bästa väl att slopa ersättningen helt och ta bort skatten totalt. Varför driver man inte den tesen om man nu tror så hårt på teorin. Helt enkelt av den enkla anledningen att det inte vore så bra – eller av den enkla anledningen att forskningen faktiskt inte ger några svar på hur hög en optimal ersättning till de arbetslösa är, eller hur hög eller låg en optimal inkomstskatt ska vara.

Och det är inte bara det att forskningen inte ger några tvärsäkra svar. Den verkar dessutom stå på skakigare ben än vad många har förstått. I en färsk studie visar ekonomerna David R Howell och Miriam Rehm i en artikel i Oxford Economic Policy Review, att stödet för att låg ersättning ger fler jobb är ytterst svagt.

Det nya och spännande som forskarna Howell och Rehm har gjort är att upprepa de gamla studier som forskarna har använt sig av – men med OECD:s nya och mer träffsäkra data som grund för analysen. Resultatet visar då att det inte finns något trovärdigt samband mellan ersättningsnivå i de olika länderna och sysselsättning respektive arbetslöshet.

Forskarnas slutsats blir då helt riktigt att tillgängliga data inte ger stöd för att hävda att den konventionella synen att länder med lägre ersättning till de arbetslösa har högre sysselsättning och lägre arbetslöshet.  

Något för den vetenskapligt intresserade Anders Borg att studera och fundera över.

Länk till rapportens abstract

 • björn

  Systemet är bakvänt.
  Givetvis ska den arbetslöse få en ersättning som uppgår till semesterersättningens storlek, utan karens eller procentavdrag.
  Dessutom bör ett ”jobbsökaravdrag” införas för att kompensera alla extra kostnader som arbetslösheten medför.

 • Jag är inte förvånad över resultatet.De gamla teorierna utgår generellt sett från förutfattade meningar att arbetslösa är lata och inte vill jobba.Teoretiskt sett är skatternas betydelse för sysselsättningen av betydande art men i empiriskt sett är det ofta svårt att bevisa att så är fallet/ Peter ek student

 • Sänkningen av arbetsgivaravgifterna är dyrt och ineffektivt.Det finns forskning som visar att åtgärden inte resulterar i många nya jobb

 • Pingback: Ekonomipriset långt från verkligheten » Ulla Andersson()

 • Pingback: Aftonbladet och Svenska Dagbladet har samma ägare – och Sverige saknar opposition | Nemokrati()