Roger Mörtvik

Sjuk vård i USA

Obama vill göra något åt den katastrofala amerikanska sjukvårdsmodellen. Men försäkrings- och läkemedelsbranschen använder enorma summor för att förhindra en reform. Mot bättre vetande – men i eget intresse.

Fakta är att den amerikanska sjukvårdsmodellen närmast är att betrakta som en nationell katastrof. Sjukvårdskostnaderna i USA är enorma för ekonomin – och närmast ohanterliga för den enskilda medborgaren. Nästan 50 miljoner amerikaner saknar helt sjukvårdsförsäkring och runt 20 miljoner till är ofullständigt försäkrade. Resultatet blir att ungefär 20 procent av befolkningen förbrukar runt 80 procent av vårdkostnaderna. Ändå räknar man med att sjukvården kommer att kosta nästan 18 procent av USA:s BNP redan 2009 för att fortsätta öka snabbt även åren därefter. USA:s sjukvård kostar runt dubbelt så mycket som den svenska och kostnaderna ökar nästan dubbelt så snabbt dessutom.

De snabbt ökande premierna gör att allt färre amerikaner har råd att betala och att allt fler företag upphör med att ha sjukvårdsförsäkring som personalförmån. Arbetsgivarnas kostnader för sjukvårdspremier har på tio år ökat med 116 procent och är den snabbast ökande kostnaden för USA:s arbetsgivare.

Sjukvårdskostnaderna ökar betydligt snabbare än BNP-tillväxten och snabbare än vad lönerna har ökat. En studie visar att upp runt 60 procent av alla personliga konkurser I USA beror på obetalda sjukvårdsräkningar. En annan studie visar att över 1,5 miljoner familjer årligen är tvungna att sälja sina hem för att kunna betala sjukvårdsräkningarna.

En rapport från ”The Kaiser Family Foundation” visar att den årliga kostnaden för att försäkra en familj på fyra personer är över 10 000 dollar. Det är ungefär vad en person som har jobb med minimilön tjänar på ett år och ungefär hälften av vad en genomsnittlig anställd på Wal-Mart har i årslön.

Ja, så där kan man fortsätta oerhört mycket längre än vad denna blogg ger utrymme för. Poängen är dock tydlig: den som försöker påstå att den nuvarande amerikanska sjukvårdsmodellen är en framgång och något som vi egentligen borde importera till Sverige är antingen korkad, oärlig eller djupt okunnig.

Så, Obama, du har alla tänkbara fakta på din sida.  

svd1, DN1,  DN2, expressen, Aftonbladet,

 • Pingback: Motvallsbloggen » Bra om amerikanska sjukvårdskostnader()

 • Gertkvist

  a) Vem förespråkar egentligen att man skulle införa den amerikanska sjukvårdsmodellen i Sverige? Tom vi nyliberaler tycker ju att den suger.

  b) Är det egentligen något problem i sig att den amerikanska sjukvården omsätter större andel av BNP än i andra länder? Rent praktiskt innebär det ju att medan svensken köper en chipspåse eller platt-TV så köper amerikanen borttagning av en vårta eller ett nyare och dyrare läkemedel. Sjukvård är lokalt producerad, orsakar nästan inga utsläpp och är personalintensiv.

 • Roger

  a) som väl är är det inte så många som förespråkat detta. Många på den mer nyliberala arenan förespråkar dock lösningar som är farligt nära det nuvarande amerikanska eländet, just utifrån argumentet att det väl är bra om vårdens andel av BNP kan öka (Timro, Munkhammar t.ex.)

  b) det är nämligen ett stort samhällsekonomiskt systemfel om vårdens andel av BNP ökar snabbt 1)beroende på att det är ineffektivt och kostnadsdrivande vilket tränger undana resurser från andra viktiga områden, 2)…samtidigt som allt färre får del av vården, 3) …och kostnaderna för hushållen blir så höga att det leder till stora sociala problem och ökad risk för fattigdom, och slutligen 4) …kostnaderna för arbetsgivarna blir så hög att leder till minskad vilja att nyanställa… osv.

 • Anders0722

  Jag heter Anders…

 • – att arbeta på att vara vänlig och visa med och empati omdöme för den jag hjälper måste ju faktiskt få vara prioritet nr 1. Men personal måste ju få den sociala, undervisning om hur man beteer sig mot varandra – atityder- omsorg – . Älska sin nästa som sig själv. Vänligen Bengt

 • Pingback: Hälsovisionen | Osunt()