Roger Mörtvik

Jobbkrisen – åtgärder som fungerar

Ekonomin befinner sig fortfarande i en djup svacka. OECD har visat att det i tidigare kriser tar flera år från det att krisen börjar tills arbetslösheten toppar. Den här jobbkrisen prognosticeras hålla i sig längre än alla andra sedan 70-talet. Men inte nog med det: jobbkriser tenderar i allt högre grad att leda till bestående långtidsarbetslöshet eller utslagning.

John P. Martin, en av OECDS:s mest meriterade ekonomer och en av världens främsta arbetsmarknadsexperter, pekar i en artikel i nya numret av OECD-observer ut ett antal åtgärder som är viktiga för att minska risken för bestående arbetslöshet efter krisen. Jag tar mig friheten att sammanfatta de viktigaste delarna i budskapet: 

1. Stärk arbetslöshetsförsäkringen. Den som förlorar jobbet måste kunna upprätthålla sin inkomst och köpkraft som långt möjligt. Skyddet är generellt sett för svagt, särskilt för personer med svag anknytning till arbetsmarknaden, vilka också är de första att förlora jobbet när kriser kommer.

2. Satsa mer på kvalificerad och aktiv arbetsmarknadspolitik. Vi vet vad som fungerar och vad som inte gör det. Kvalificerad arbetsmarknadspolitik är samhällsekonomiskt kostnadseffektivt.

3. Se till så att de jobbsökande inte tappar kontakten med arbetsmarknaden. Även i djup lågkonjunktur skapas många jobb, därför måste sökaktivitet upprätthållas.

4. Ändra fokus från ”första-bästa-jobb” till ”utbildning-först. Detta är viktigare än någonsin nu då krisen  också driver på den globala strukturomvandlingen, vilket gör att kompetens och utbildning blir mer avgörande för att kunna konkurrera om de jobb som skapas.

5. Se till att anställningsstöd inte är generella utan riktade och tillfälliga. Generella stöd har hög dödvikt – alltså subventionerar de jobb som ändå skapas.

Om regeringen lyssnar på rekommendationerna och tar till sig nyare forskning och evidensbaserad kunskap (som man i övrigt ofta hänvisar till) borde detta leda till en rejäl omprioritering och uppgradering av åtgärderna i kris- och arbetsmarknadspolitiken.

dn1, dn2, svd1

 • https://sites.google.com/site/nystatare/ NyStatare

  ”3. Se tll så att de jobbsökande nte tappar kontakten med arbetsmarknaden. Även djup lågkonjunktur skapas många jobb, därför måste sökaktvtet upprätthållas.”

  De som blr placerade FAS 3 av JOBEN, och anordnaren, blr dagsläget nformerade att under ”arbetstden” på sn placerng så får en FAS 3 deltagare nte använda någon td tll att söka jobb.

  Hur hjälper det dem som blr placerade FAS 3?
  Om man nu frågar efter den regel (ex. regelboken på arbetsförmedlngen) som detta baseras på så får man nget svar.
  Och lagen vlken reglerar FAS 3 så står nget om att en deltagare FAS 3 skall ha mndre rättgheter, jämfört med FAS 1-2 deltagare, att få använda td sn placerng för att söka jobb.

  De enda jag hört försvara detta förhållande är arbetsförmedlare och byråkratska tjänstemän nom den kommunala verksamheten som också tar emot, och anordnar platser för, deltagare FAS 3.

 • Sysselsatt

  Sedan Jobb och utvecklngsgarantn började har v, deltagare aktvtetsgarantn utgjort en grats arbetskraft, ja tom en arbetskraft som arbetsgvarna får betalt för, du gör ett jobb, som kallas en sysselsättnng som du får bdrag av staten för pengar som du betalt n med dn skatt när du jobbade.
  De här s.k. aktvteterna gör vad de kan för att ytterlgare försämra en svag arbetsmarknad. Vlken arbetsgvare vll betala pengar om han kan få grats arbetskraft, den ene arbetslöse efterträder den andra.

 • http://erlinghellenas.wordpress.com/ Erling Hellenäs

  Ja, nu han man köpt n en stor mängd jobbcoacher för ett antal mljarder och man har redan en stor organsaton som skall hjälpa de arbetslösa jobb. Man skall göra handlngsplaner och följa dessa. Normalt borde ju en handlngsplan nnehålla utbldnng, praktk och jobbsöker den ordnngen. Nu får ju de arbetslösa nte studera, de får nte praktsera på tjänster de kan få jobb på, så vad som återstår är ju jobbsöker. Dessutom säger ju lagen att de flesta arbetslösa måste söka alla typer av jobb hela Sverge, så vad handlngsplanen skall nnehålla är ju helt klart. Frågan är alltså vad arbetsförmedlngen och alla jobbcoacher förväntas göra för nytta ? Glada tllrop ?

 • Pingback: Forskare och ekonomer sågar alliansens jobbpolitik « Ett hjärta RÖTT()

 • Pingback: Borg borde veta bättre « Ett hjärta RÖTT()

 • Pingback: Borgs fanclub buar…. « Ett hjärta RÖTT()

 • Pingback: Forskare sågar alliansens arbetslinje « Ett hjärta RÖTT()

 • hej å hå

  Eftersom v nu lever en naznaton så behöver v nte alls bekymra oss om något, grats avlvnng och kremerng. Så blr v a f närng tll Renfelts rosor…

 • Pingback: Forskarna sågar alliansens politik – på punkt efter punkt « Ett hjärta RÖTT()