Roger Mörtvik

Jobbkrisen – åtgärder som fungerar

Ekonomin befinner sig fortfarande i en djup svacka. OECD har visat att det i tidigare kriser tar flera år från det att krisen börjar tills arbetslösheten toppar. Den här jobbkrisen prognosticeras hålla i sig längre än alla andra sedan 70-talet. Men inte nog med det: jobbkriser tenderar i allt högre grad att leda till bestående långtidsarbetslöshet eller utslagning.

John P. Martin, en av OECDS:s mest meriterade ekonomer och en av världens främsta arbetsmarknadsexperter, pekar i en artikel i nya numret av OECD-observer ut ett antal åtgärder som är viktiga för att minska risken för bestående arbetslöshet efter krisen. Jag tar mig friheten att sammanfatta de viktigaste delarna i budskapet: 

1. Stärk arbetslöshetsförsäkringen. Den som förlorar jobbet måste kunna upprätthålla sin inkomst och köpkraft som långt möjligt. Skyddet är generellt sett för svagt, särskilt för personer med svag anknytning till arbetsmarknaden, vilka också är de första att förlora jobbet när kriser kommer.

2. Satsa mer på kvalificerad och aktiv arbetsmarknadspolitik. Vi vet vad som fungerar och vad som inte gör det. Kvalificerad arbetsmarknadspolitik är samhällsekonomiskt kostnadseffektivt.

3. Se till så att de jobbsökande inte tappar kontakten med arbetsmarknaden. Även i djup lågkonjunktur skapas många jobb, därför måste sökaktivitet upprätthållas.

4. Ändra fokus från ”första-bästa-jobb” till ”utbildning-först. Detta är viktigare än någonsin nu då krisen  också driver på den globala strukturomvandlingen, vilket gör att kompetens och utbildning blir mer avgörande för att kunna konkurrera om de jobb som skapas.

5. Se till att anställningsstöd inte är generella utan riktade och tillfälliga. Generella stöd har hög dödvikt – alltså subventionerar de jobb som ändå skapas.

Om regeringen lyssnar på rekommendationerna och tar till sig nyare forskning och evidensbaserad kunskap (som man i övrigt ofta hänvisar till) borde detta leda till en rejäl omprioritering och uppgradering av åtgärderna i kris- och arbetsmarknadspolitiken.

dn1, dn2, svd1

 • ”3. Se till så att de jobbsökande inte tappar kontakten med arbetsmarknaden. Även i djup lågkonjunktur skapas många jobb, därför måste sökaktivitet upprätthållas.”

  De som blir placerade i FAS 3 av JOBEN, och anordnaren, blir i dagsläget informerade att under ”arbetstiden” på sin placering så får en FAS 3 deltagare inte använda någon tid till att söka jobb.

  Hur hjälper det dem som blir placerade i FAS 3?
  Om man nu frågar efter den regel (ex. regelboken på arbetsförmedlingen) som detta baseras på så får man inget svar.
  Och i lagen vilken reglerar FAS 3 så står inget om att en deltagare i FAS 3 skall ha mindre rättigheter, jämfört med FAS 1-2 deltagare, att få använda tid i sin placering för att söka jobb.

  De enda jag hört försvara detta förhållande är arbetsförmedlare och byråkratiska tjänstemän inom den kommunala verksamheten som också tar emot, och anordnar platser för, deltagare i FAS 3.

 • Sysselsatt

  Sedan Jobb och utvecklingsgarantin började har vi, deltagare i aktivitetsgarantin utgjort en gratis arbetskraft, ja tom en arbetskraft som arbetsgivarna får betalt för, du gör ett jobb, som kallas en sysselsättning som du får bidrag av staten för pengar som du betalt in med din skatt när du jobbade.
  De här s.k. aktiviteterna gör vad de kan för att ytterligare försämra en svag arbetsmarknad. Vilken arbetsgivare vill betala pengar om han kan få gratis arbetskraft, den ene arbetslöse efterträder den andra.

 • Ja, nu han man köpt in en stor mängd jobbcoacher för ett antal miljarder och man har redan en stor organisation som skall hjälpa de arbetslösa i jobb. Man skall göra handlingsplaner och följa dessa. Normalt borde ju en handlingsplan innehålla utbildning, praktik och jobbsökeri i den ordningen. Nu får ju de arbetslösa inte studera, de får inte praktisera på tjänster de kan få jobb på, så vad som återstår är ju jobbsökeri. Dessutom säger ju lagen att de flesta arbetslösa måste söka alla typer av jobb i hela Sverige, så vad handlingsplanen skall innehålla är ju helt klart. Frågan är alltså vad arbetsförmedlingen och alla jobbcoacher förväntas göra för nytta ? Glada tillrop ?

 • Pingback: Forskare och ekonomer sågar alliansens jobbpolitik « Ett hjärta RÖTT()

 • Pingback: Borg borde veta bättre « Ett hjärta RÖTT()

 • Pingback: Borgs fanclub buar…. « Ett hjärta RÖTT()

 • Pingback: Forskare sågar alliansens arbetslinje « Ett hjärta RÖTT()

 • hej å hå

  Eftersom vi nu lever i en nazination så behöver vi inte alls bekymra oss om något, gratis avlivning och kremering. Så blir vi i a f näring till Reinfelts rosor…

 • Pingback: Forskarna sågar alliansens politik – på punkt efter punkt « Ett hjärta RÖTT()