Roger Mörtvik

Varför straffa de arbetslösa om arbetsgivarna inte vill anställa dem?

”Företag och andra arbetsgivare bör aktivt anstränga sig för att anställa personer som har det svårt att hävda sig på arbetsmarknaden”, sa Moderaterna partisekreterare Per Schlingman i en artikel i expressen nyligen. Det är bra att han ryter till och talar om att arbetslösheten för stora grupper faktiskt beror på att arbetsgivare väljer bort personer som har det svårt på arbetsmarknaden. Detta har TCO visat i en rad studier de senaste åren, t.ex. i rapporterna om ”superarbetskraften”.

 Men om insikten finns att arbetslöshet ofta beror mer på arbetsgivarnas beteenden än på de arbetssökandes, varför ska man då straffa de arbetslösa, frågar sig vän av ordning. Varför ska då den som är eller riskerar att bli arbetslös straffas – först med sänkt ersättning, sen med högre avgifter till a-kassan och slutligen med högre skatt än den som har jobb?

Anledningen är väl helt enkelt att Schlingman talar med kluven tunga. I själva verket ser han, och Moderaterna, arbetslösheten huvudsakligen som ett problem som består i att de arbetslösa har för höga lönekrav, är för slappa i jobbsökande och har det för bra ekonomiskt.

Men med den synen hjälper man inte de grupper som ” har det svårt att hävda sig på arbetsmarknaden ”. I själva verket riskerar man bara att ytterligare stigmatisera redan utsatta.

 • http://jeanette-jeanettesblogg.blogspot.com/ Jeanette

  Det är skllnad på ”nskt” och att haspla ur sg ”rätt saker” :) Bfogar länk tll ett nlägg som tll vss del kan llustrera det hela.

  http://jeanette-jeanettesblogg.blogspot.com/2009/10/nget-nobelprs-drekt.html

 • http://www.arbetslos.nu/ Klas Hägglund

  En mycket bra artkel. Kunde nog nte ha skrvt det bättre själv.

  Ska lägga tll en grej. Sannolkt beror bestfaffnngen av arbetslösa på gammal högerdeolog. Det vll säga: Arbetslösa ska hållas kort. De har sg själva att skylla. De är ju lata och vll nte göra rätt för sg.

 • Anna Lundgren

  Man kan ju också ställa den vdare frågan VARFÖR vll arbetsgvare nte anställa tex kronskt och/eller psykskt sjuka. Beror det bara på arbetsgvarens fördomar eller beror det på det allmänna klmatet och regler för arbetsgvare som gör att man nte har råd att anställa männskor som faktskt kan behöva vara sjuka ofta.

  Har själv astma som gör att jag är ofta sjuk och självklart ställer det tll problem att jag nte är på jobbet.

  Jag tycker man ska se tll hur arbetsstuatonen blr för de som pga sjukdom behöver vara borta mycket – det är nte enkelt vare sg för arbetstagaren eller arbetsgvaren.

  Och snälla skrv nu nte att det fnns rehablterng för den är för det första nte alls så tllgänglg för oss kronskt sjuka som många tycks tro dessutom så blr man nte FRISK av den utan bara bättre, förhoppnngsvs.

 • Roger Mörtvik

  Anna, jag tror att arbetsgvarnas ovlja beror på många samverkande faktorer. Tuffare konkurrens som mnskar vljan att anställa arbetskraft som man nte säkert vet är högpresterande hela tden är ett svar. Atttyder och fördomar ett annat svar. Mn poäng är att poltken nte bara kan utgå från att öka kraven på de anställda utan också måste ställa krav på arbetsgvarna. Inte bara öka utbudet av arbetskraft utan också öka efterfrågan på fler anställda.

 • mikael

  Hej! Jag håller med v måste hålla de arbetslösa ”skadelösa”. Tydlgt ser v ju att rapporter som ”Jakten på anställnngsbarhet” och ”Akadem eller verklghet” är en av orsakerna tll den ökande arbetslösheten bland de som utexamneras från våra unverstet och högskolor. Åtmnstone om man tttar på gruppen samhällsvetare så stämmer det här. Det har jag egen erfarenhet av. Själv så tog jag ut examen statsvetenskap slutet av 2006, men jag började söka jobb drekt början av mn utbldnng. Jag sökte alla möjlga extrajobb och deltdsjobb, men hade oturen att hela tden bl bortsorterad/bortvald, men det beror ju på den mycket hårda konkurrensen om alla jobb. Sedan fortsatte jag att söka jobb och det har jag gjort även efter examen, men httlls helt utan resultat. Jag har dagsläget fått lte drygt 10.000 NEJ TACK svar från alla de olka arbetsgvare överallt hela Sverge där jag sökt jobb. Förutom examen statsvetenskap så har jag också studerat freds- och konflktvetenskap, nternatonella relatoner, Omvärldsanalys, men också förvaltngnsrätt. Dessutom har jag erfarenhet av utlandsstuder vd Unverstetet Helsngfors. Så jag har en gedgen kompetens, men det verkar tyvärr nte hjälpa mg det mnsta. Den enda llla arbetslvserfarenhet jag lyckats få är lte okvalfcerat arbete nom bemannngsbranschen, 3 månader under 2007 och 3 månader under 2008.

  Men, jag ger mg nte utan kämpar på med att söka olka lämplga jobb runt om Sverge, och jag har också sökt jobb andra EU-länder helt utan framgång.

  Men, så har v ju vart genom den värsta globala fnanskrsen och lågkonjunkturen sedan 1930-talet.

  Men, det värsta är att jag nte är kvalfcerad för A-Kassan då den llla td av arbete som jag fck va ett bemannngsbolag nte kvalfcerar mg för A-Kassan, och försörjnngsstöd har jag heller nte, så det är tll att tvngas leva på ngentng samtdgt som jag aktvt söker jobb runt om landet.

  Nu har jag därför börjat ttta utanför EU stället och där fnns det många jobb som motsvarar det som jag jobbade med va ett bemannngsbolag, men dessa jobb kräver ”work authorzaton” så den dörren är också stängd för oss Européer.

  Istället för att gömma undan männskor JUG, FAS3 och LYFT och allt annat AMS-trams, så vore det bättre för oss som verklgen vll jobba att v kunde få den ”work authorzaton” som behövs för att kunna arbeta på den Nordamerkanska arbetsmarknaden där det faktskt fnns efterfrågan på unga akademker och då första hand samhällsvetare.