Roger Mörtvik

Märklig DN-debattartikel från Ledarna

I en artikel på DN-debatt i söndags gick företrädare för Ledarna till generalangrepp på TCO och TCO:s medlemsförbund. I artikeln påstods att TCO och LO tappar medlemmar för att organisationerna har en omodern lönepolitik. Den bild som artikeln sprider ger både en felaktig bild av hur medlemsutvecklingen ser ut i TCO och av hur förhandlingar om löner och villkor fungerar för vanliga löntagare i TCO:s förbund.

 

Ledarna påstod att lönebildningen sker i slutna rum på central nivå ”fritt svävande över medlemmarnas huvuden”. Ett mycket märkligt påstående som nog ytterst få medlemmar i TCO-förbunden känner igen. Jag har svårt att se att det finns särskilt många medlemmar som inte har en individuell löneutveckling där lokala förhandlingar och enskilda lönesamtal spelar en viktig roll.

Men grunden för att denna decentralisering ska kunna vara framgångsrik är att det faktiskt finns centrala avtal som grund. Utan dem skulle det vara mycket svårt att upprätthålla en god reallöneutveckling för stora grupper på arbetsmarknaden.

Ledarna nämner heller inte att även deras lönemodells framgång i förlängningen förutsätter att någon annan har jobbat fram ramar kring utrymmet för löne- och villkorsförbättringar. I praktiken bygger Ledarnas möjligheter att träffa bra avtal för deras medlemmar på att framförallt TCO-förbunden har förhandlat fram bra avtal från början.

Framgångsrika individuella lönediskussioner på arbetsplatsen förutsätter för de allra flesta att det finns ett bra centralt avtal i botten. 

En bra ansvarsfull lönebildning ska ge goda reallöneökningar. Det förutsätter både kraft att driva fram bra avtal och ansvarstagande att hålla igen ibland när ekonomin så kräver. Om så inte sker kommer värdet av avtalen snabbt att urholkas av stigande räntor. För att kunna balansera väl på den linan och verkligen leverera reallöneförbättringar för medlemmarna, krävs ansvarstagande centrala överenskommelser som grund för de lokala avtalen.

Ledarnas påhopp kan antingen tolkas som att man inte riktigt har förstått hur väl lönebildningen på svensk arbetsmarknad faktiskt fungerar. Eller vilket vore värre, att man har abdikerat från den svenska modell som både genererar bra löneutveckling för enskilda löntagare och en lönebildning som är bra för hela samhällsekonomin.

De senaste 20 årens reallöneutveckling har varit bra för medlemmarna i TCO-förbunden. Det visar att förhandlingsmodellen fungerar och ständigt har moderniserats. 

Ledarna sprider dessutom fel uppgifter om TCO-förbundens medlemsutveckling.  Medlemsförbunden ökar antalet yrkesverksamma medlemmar med nära 1000 personer under 2010 och organisationsgraden stiger bland välutbildade.

  • Pingback: Reinfeldt, höns, ägg och en bit av pajen! « Ett hjärta RÖTT()

  • Hedvig

    Hej. Kan du ge mig tips på en någorlunda neutral sammanfattning huruvida individuella löner verkligen är lönedrivande för individen. Vi har på vårt jobb nu diskuterat saken och de finns de som efterlyser material i denna fråga. Tacksam för hjälp