Roger Mörtvik

Mindre klasser och bra lärare betalar sig självt

Nyligen var jag på ett föräldramöte där lärarna tyckte att vi och eleverna skulle se en film om studieteknik. Budskapet till oss var att barnen borde se filmen. Och några föräldrar frågade sålunda om den gick att ladda ned. Problemet var bara att budskapet i filmen var att god studieteknik just gick ut på att inte passivt lyssna eller se – utan att aktivt skapa sig ett eget ”minne” av kunskapen genom att öva och interagera. Alltså borde studieteknik i högre grad läras ut av professionella lärare, inte lämnas till varje elev och deras föräldrar att ta hand om.

Bra studieresultat handlar dessutom om så mycket mer än studieteknik. Det avgörs av om vi har bra lärare, tillräckligt små klasser och avsätter nödvändiga resurser för att få fram detta. Först då kan vi också både lära eleverna att få en bra studieteknik och få en bra studiemiljö i skolan.

Frågan om klassens storlek har ofta viftats bort av dem som menar att mer resurser inte löser några problem. Och det är riktigt så till vida att mer pengar som används till fel saker inte är någon lösning. Men mer pengar som går till att få ännu bättre lärare och mindre klasser skulle ha stor effekt. De flesta genomarbetade studier som gjorts pekar på entydigt positiva effekter av mindre klasser.

Det enda storskaliga experiment som gjorts på område är det s.k. STAR-experimentet i den amerikanska delstaten Tennessee i mitten av 1980-talet. I projektet delades elever och lärare helt slumpmässigt till små och normalstora klasser. Experimentet höll på från förskolan till tredje klass, efter det gick alla elever i normalstora klasser. Resultatet visade att elever i små klasser presterar bättre än elever i normalstora klasser. Särskilt stark verkade effekten vara just för de grupper som har störst problem i skolan; elever med minoritetsbakgrund- eller från låginkomstfamiljer. De positiva effekterna höll i sig även längre upp i skolåren, även om skillnaderna minskade. Ett flertal studier av detta experiment och av andra bekräftar resultatet. (se bl.a Krueger och Lindahl)

I en häpnadsväckande ny intressant studie som borde bli politiskt sprängstoff, visar forskarna Peter Fredriksson, Björn Öckert och Hessel Oosterbeek att klasstorlek spelar stor roll. Studien visar att mindre klasser leder till bättre provresultat, högre sannolikhet att fortsätta studera och högre framtida inkomst. Effekten är så stor att det är rimligt att anta är att om inkomsteffekten kan anses bli mer eller mindre permanent blir den samhällsekonomiska vinsten större än kostnaden för att minska klasserna.

Nuväntar jag med spänning på en evidensbaserad stor skolpolitisk satsning för mindre klasser i skolan.

 • StefanP

  Men är inte själva problemet att inom skolpolitiken baseras ”ingenting” på evidens, det tycks vara fördomar och tyckande som dominerar för att det ger enkla budskap, ”ordning och reda, tyst i klassen” etc. Slagord som ingen egentligen inte argumenterar emot. men debatten tycks aldrig nå längre än så (det är kanske bara min fördom).

  Dessutom, om man nu skulle tillåta sig att vara cynisk, eventuell statlig satsning på tex  mindre klasser skulle väl bara leda till att kommunerna tar ut de pengarna i ökad lokalhyra och ”fri-skolorna” ökar vinstutdelningen till ägarna? Det behövs väl framförallt mekanismer som styr resurserna för avsedd verkan.

  • Roger Mortvik

   Håller med Stefan. man skulle t.ex. kunna tänka sig en styrande regel som säger att ingen klass får vara fler än 20 elever i grundskolan. Det skulle dessutom leda till sämre ekonomiska incitament för friskolor att öka vinsten på bekostnad av kvalitet.

   • Roger Mortvik

    Stefan, jag håller med dig om ditt första påstående, inte det andra. För att undvika missförstånd.

 • Anna Ljungdell

  Hur stor är en ”stor klass” och hur liten är en ”liten” klass? Spelar det någon roll vilket ämne det handlar om?

 • Roger Mortvik

  Anna. I STAR-experimentet delade man in elever och lärare slumpvis i klasser där de små hade 15 elever och de stora 22 elever. I den nya studien jag hänvisar till har man räknat på effekten av att gå ned från 25 till 20 elever per klass.http://ftp.iza.org/dp5879.pdf .

  Skulle vi kunna maximera antalet elever per klass till 20 skulle det vara av stort värde. Varför inte vara ett föredöme även i detta.

 • Anna Ljungdell

  Ska fundera och räkna på det 🙂

 • Anonym

  Problemet är inte bara diskussionen om mindre klasser utan avsaknaden om diskussion om storleken på skolan som enskild enhet. Vi vet att mindre klasser skapar inte bara god studiemiljö utan även en social trygg miljö för våra barn och ungdomar. Ska vi sedan minska de positiva effekterna av mindre klasser genom att  placera dessa i allt större skolenheter. Jag anser att vi inte bara skall fokusera på storleken av en enskilda studiegruppen utan på den enskilda skolenheten. 
  Den känns lite kontraproduktivt att skapa studiegrupper om ca 20 elever samtidig som eleven dagligen skall gå till en skola med 900 elever med allt vad det innebär av psykosocial trygg skolmiljö.
  Jag anser att diskussionen inte skall sluta vid klassstorlek utan vi måste inkludera skolstorleken i densamma.

 • Anonym

  Problemet är inte bara diskussionen om mindre klasser utan avsaknaden om diskussion om storleken på skolan som enskild enhet. Vi vet att mindre klasser skapar inte bara god studiemiljö utan även en social trygg miljö för våra barn och ungdomar. Ska vi sedan minska de positiva effekterna av mindre klasser genom att  placera dessa i allt större skolenheter. Jag anser att vi inte bara skall fokusera på storleken av en enskilda studiegruppen utan på den enskilda skolenheten. 
  Den känns lite kontraproduktivt att skapa studiegrupper om ca 20 elever samtidig som eleven dagligen skall gå till en skola med 900 elever med allt vad det innebär av psykosocial trygg skolmiljö.
  Jag anser att diskussionen inte skall sluta vid klassstorlek utan vi måste inkludera skolstorleken i densamma.

 • Markus Pastuhoff

  Det blev kanske inte politiskt sprängstoff men en notis från TT fyra månader senare…

 • Pingback: Samtal och studier om klass-storlek | Föräldrar i Lerums Kommun()