Roger Mörtvik

Varför villkorar regeringen slopandet av den differentierade a-kasseavgiften?

Regeringen vill nu avskaffa den differentierade a-kasseavgiften.  Man vill dock inte göra det om inte parterna tecknar ”rätt” avtal i trepartssamtalen. Detta förbehåll är ytterst märkligt. Särskilt om man ser till vad avgiften har åstadkommit.

Anledningen till att regeringen införde denna arbetslöshetsavgift var att man trodde att det behövdes en koppling mellan arbetslösheten i en a-kassa och avgifternas storlek. Tanken var att detta skulle få positiva effekter på sysselsättningen genom att facken skulle hålla tillbaka lönerna om arbetslösheten ökade.

Effekten blev dock en helt annan. Det första som inträffade var att den kraftigt ökade avgiften bidrog till att hundratusentals lämnade a-kassorna. Regeringen konstaterar själv att ”den högre graden av medfinansiering bidrag till en minskad anslutningsgrad till a-kassorna”.

Nåja, kanske den säger som tycker att det kunde vara ett pris som regeringen var beredd att betala om ”reformen” haft haft avsedd effekt på sysselsättningen.  Dessvärre fungerande inte heller den delen. Ganska snabbt insåg de ansvariga bakom förslaget att verkligheten såg annorlunda ut än teorin. A-kassornas verksamhetsområden överlappade nämligen inte avtalsområdena, vilket ledde till att även den teoretiskt tänkta effekten i hög grad uteblev.

Regeringens elände upphörde tyvärr inte där. Ganska snart insåg man att den nya avgiften (som ju innebar att den som började jobba faktiskt blev straffbeskattad med en väldigt hög a-kasseavgift) i själva verket fungerade som ett omvänt jobbskatteavdrag. Den höjda avgiften gav helt enkelt icke önskvärde marginaleffekter, vilket om man tror på regeringens egen retorik ger negativa effekter på sysselsättningen.

Regeringen skriver själva i departementspromemorian om förslag med anledning av trepartssamtalen som gavs ut i våras och där förslaget först presenterades:

”Att gå från arbetslöshet till sysselsättning skulle (med ett avskaffande, min kommentar) därmed inte vara förknippat med en högre avgift till arbetslöshetskassan. På så sätt skulle den negativa marginaleffekten som arbetslöshetsavgiften medför upphöra och det blir mer lönsamt att arbeta…”.

Det man egentligen säger i promemorian är att de positiva effekter som regeringen trodde på har uteblivit, istället har man skapat en marginaleffekt genom den höjda a-kasseavgiften som har negativa effekter på sysselsättningen. Ett avskaffande av den förhöjda avgiften skulle i teorin ha haft en positiv effekt, men den uteblev och även om den skulle ha uppstått skriver man”… bedöms (effekten) vägas upp av de positiva effekter på sysselsättningen som en utebliven negativ marginaleffekt kan ha”.

På ren svenska betyder det att den förhöjda och differentierade avgiften till a-kassan i själva verket förmodligen har haft negativa effekter både för sysselsättningen och för anslutningen till a-kassan.

Är det någon ens i regeringen som begriper varför man villkorar borttagandet?