Thomas Janson

Vilken ideologisk kompass har Centern?

Centern har som bekant förslagit att lönerna för ingångsjobben skall sänkas i syfte att skapa fler jobb. Det finns en hel hord med invändningar mot förslaget som Roger Mörtvik förtjänstfullt har gått igenom och därmed sågat förslaget.

Men förutom dessa invändningar kan man fråga sig vad detta förslag säger om Centerns ideologiska kompass. Partiet beskriver sig som ett liberalt parti. Men ändå menar Centern att löneförhandlingarna inte skall ske ”i slutna rum” mellan två parter utan att staten tydligen skall ha en aktiv roll i lönebildningen.

John Maynard Keynes skrev i Allmän teori om sysselsättning, ränta och pengar att det är orealistiskt att tro lönerna skulle vara helt flexibla och att allmänna lönesänkningar därmed skulle vara omöjliga i ett liberalt samhälle. Keynes skrev ”Det är bara i ett utpräglat auktoritärt samhälle där plötsliga, avsevärda och allmänna förändringar skulle kunna framkommenderas, som en rörlig lönepolitik skulle kunna fungera på ett framgångsrikt sätt. Man kan tänka sig den tillämpad i Italien, Tyskland eller Ryssland men inte i Frankrike, USA eller England.” Boken skrevs 1935.

För övrigt har TCO haft ett utmärkt samarbete med regeringen (Finansdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Statsrådsberedningen) för att just värna partsautonomin och den fria förhandlingsrätten gentemot EU.

Desto mer förvånande att Centern som ett liberalt parti kliver fel i denna fråga.

  • Hr Mannerlig

    Mer spännande är mekanismen bakom, där låga löner ger fler jobb. Sänkta löneskatter = höjda reallöner, gav tydligen samma resultat. Det är ju jättekonstigt.